Kravledning

Kurskod K1012

Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Pris
15900 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Du lär dig

Hur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav på en kostnadseffektiv nivå. Tekniker och metoder för planering, smart kravinsamling, modellering, spårbarhet och effektuppföljning. Vi går igenom och övar praktiskt på kravledningsarbetets olika aktiviteter och tekniker så som workshopledning, vision, målstyrning, kravstrategi, kravplan, intressentanalys, begreppsmodulering, mätetal, gruppdynamik, prioriteringstekniker och användning av kreativitetsövningar för att lyckas med kravarbetet.

TEORI & PRAKTIK
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar

Planera och leda workshops
Ta fram kravplan
Parvis prioritering
Begreppsmodellering
Intressentanalys
Tidsestimering
Målstyrning


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav. Exempelvis: kravledare, kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, projektledare och IT-arkitekter.

För att få ut maximalt av kursen bör du ha praktisk erfarenhet av kravarbete och förkunskaper motsvarande kursen Effektiv kravhantering.

Detaljerad information


Planering av kravarbetet
 • Vision
 • Mål
 • Kravstrategi
 • Kravplan
 • Kravnivåer
 • Tidsestimering

Workshop
 • Planering
 • Ledning
 • Genomförande
 • Uppföljning

Kravinsamling
 • Insamlingstekniker
 • Intressentanalys
 • Rotorsaksanalys
 • Personas

Kravmodellering
 • Processmodellering
 • Begreppsmodellering

Prioritering och urval
 • Parvis
 • PENG
 • Riskbaserad prioritering
 • Visualisera prioriteringen
 • Urval

Kvalitet på kraven
 • Kvalitetskriterier
 • Detaljeringsgrad
 • Val av dokumentationsteknik
 • Spårbarhet
 • Mätbara krav
 • Verktygsstöd

Spårbara krav
 • Spårbarhet mellan krav
 • Påverkansanalys
 • Koppling mellan test och krav
 • Koppla krav mot mål och vision

Kravledare
 • Kravledarens arbetsuppgifter
 • Kravledarens befogenheter
 • Kravledarens ansvar
 • Styrning av kravarbetet
 • Ledarskapsstilar
 • Gruppdynamik
 • Kreativitetshöjare

Uppföljning
 • Mätetal
 • Effektanalys
 • Måluppföljning

Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar

Relaterade kurser

Effektiv kravhantering

Längd 2 dagar
Kurskod K1010
Pris 15900 kr

Kravdesign

Längd 2 dagar
Kurskod K1011
Pris 15900 kr

IREB CPRE Foundation - Kravhantering

Längd 3 dagar
Kurskod K1015
Pris 21450 kr

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post