Affärsnära HR

Kurskod AK304

Affärsnära HR

Vill du lära dig vad affärsnära HR innebär och hur du genom ett affärsnära förhållningssätt skapar förutsättningar för din organisation att utvecklas och växa?

Pris
18950 kr (exklusive moms)
Längd
2,5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Genom att arbeta metodiskt med HR-frågor utifrån ett affärsnära perspektiv kan du ta HR arbetet till nästa nivå. För att lyckas behövs förståelse och en förmåga att omsätta förståelsen i vardagen.

I utbildningen diskuterar vi hur du kan lyfta blicken från det dagliga och operationella HR arbetet och efter utbildningen kommer du få ökade förutsättningar att bidra till bolaget genom att välja det HR arbete som kan medverka på bästa sätt till affären.

Utbildningen genomförs under 2,5 sammanhängande dagar. Inför utbildningen kommer du få förberedelseuppgifter samt att du behöver avsätta ca 1 timmas arbete efter varje utbildningsdag.


Ur innehållet

• Vad innebär ett affärsnära förhållningssätt
• Hur affären kan analyseras ur ett HR perspektiv
• Genomgång hur affären hänger ihop med HR processerna och HR arbetet i organisationen
• Hur ett affärsnära förhållningssätt kan omsättas praktiskt i ditt HR arbete
• Ta fram en plan för start av arbetet i din organisation

Målgrupp och förkunskaper

Målgrupp för utbildningen är HR-chefer, HR businesspartners, HR-specialister i privat och offentlig sektor. Även VD, CFO och liknande rolller kan med fördel delta i utbildningen. För utbildningen behövs inga förkunskaper.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post