Coachande ledarskap

Kurskod AK320

Coachande ledarskap

En ledare som har förmågan att använda ett coachande ledarskap skapar självgående och välmotiverade medarbetare och som i hög grad utvecklas snabbare inom viktiga områden.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
2 sep
Live Online
21 okt
Live Online

Boka utbildning

Det coachande ledarskapet frigör potentialen och resurserna hos medarbetarna och skapar energi och delaktighet. Ledaren uppmuntrar till fritt tänkande, utmanar och ställer frågor för att låta medarbetaren själv komma med lösningen. Det ger mervärde för företaget, ledaren och hos medarbetaren själv.

I denna utbildning skapar vi en stark grund till att kunna använda denna framgångsrika ledarstil i din organisation. Under dessa välfyllda och lärorika dagar med tillhörande uppgifter kommer du att lära dig teorierna bakom stilen samt att praktiskt ha fått tränat på olika situationer som kan uppkomma i din vardag.

Du kommer att veta när och hur du ska och kan använda dig av coaching-verktygen. Du får också en djupare förståelse för hur du själv kan påverka andras motivation genom dina egna beteenden samt hur man använder feedback på det mest effektiva sättet.

Den kompetens vi förmedlar baseras på forskning och studier om framgångsfaktorer för ledare och framgångsfaktorer för att lyckas över tid i en verksamhet med inriktning på beteende för kommunikation, samverkan, ramar och ständig utveckling.

Läromedlet består av ett digitalt material, övningar (varav många som ni kan tillämpa direkt i ert arbete), dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för ert arbete samt länkar till filmer relaterade till ämnet. Kursledaren arbetar även som konsult och coach och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper och vänder sig till både formella och informella ledare samt medarbetare som vill utveckla sin coachande förmåga.

Detaljerad information


 • • Uppstart: Förväntningar/Ramar och riktlinjer
 • Vad är coachande ledarskap och hur kan du använda dig av det i ditt dagliga arbete
 • Förutsättningar för att givande coachande samtal
 • Roller och ansvar
 • Coaching-modeller
 • Coachande förhållningssätt – Egenskaper och attityder som behöver vara på plats
 • Situationer som utvecklas av ett coachande ledarskap
 • Coachande frågor, simulering och feedback
 • Kommunikation och coaching
 • Aktivt lyssnande och att välja rätt fråga
 • Situationscoaching – att snabbt komma vidare till nästa steg
 • Gruppcoaching – vad skiljer och hur ska man tänka och göra
 • Motiverande samtal
 • Effektiv feedback – när, hur och vad
 • Jag som chef – styrkor, fallgropar och behov av utveckling
 • Individuell handlingsplan för vidareutveckling
 • Sammanfattning, utvärdering och avslut

Lär dig mer


Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post