Grundläggande ekonomi för ledare

Kurskod AK310

Grundläggande ekonomi för ledare

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. 

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Vilka rapporter behöver jag för att kunna fullgöra mitt budgetansvar? Vad är bra nyckeltal för styrning och uppföljning? Hur ser en effektiv budget ut? Hur ska ett bra ekonomiskt beslutsunderlag se ut gällande investeringar? Vad kan jag kräva av ekonomi- och controllerfunktionen?

Materialet är på svenska och består av en bok och ett övningshäfte. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla din kompetens att styra en verksamhet med ekonomiska styrverktyg. Du bör ha praktisk erfarenhet av projektledning och av att arbeta som ledare eller chef. Du bör även ha praktisk erfarenhet av projektekonomi och budgetansvar.

Detaljerat innehåll


 • Vad är lönsamhet?
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Att tolka och analysera ekonomiska rapporter
 • Årsredovisning: förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och notapparat
 • Finansiella nyckeltal
 • Du-pont pyramiden
 • Hävstångseffekt
 • Ekonomistyrning: Budget, prognoser och rullande tolv
 • Kalkylmodeller, break even-analys, täckningsbidrag, självkostnad, ABC-kalkyl
 • Investeringsbedömning: Pay-off, nuvärde, kalkylränta, internränta
 • Kalkylränta
 • Att kommunicera med ekonomer och controllers
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post