Hälsostrategiskt ledarskap

Kurskod AK316

Hälsostrategiskt ledarskap

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Och har du förmågan att leda och verka i en organisation som skapar engagerade och effektiva medarbetare som håller över tid?

Pris
17450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Forskningen visar att hälsa är en viktig faktor för att uppnå detta. Man kan se att det finns en stark koppling mellan hälsa och framgångsrika ledare och verksamheter. Med hälsa menar vi både på ett fysiskt och mentalt plan vilket inbegriper ett stort antal faktorer i konsten att vara både hjärnstark och hjärtsmart.

Vill du bli en ledare som jobbar aktivt med att stärka dig själv och dina medarbetare genom olika hälsostrategiska verktyg då är du på rätt utbildning.

Utbildning pågår under två dagar och ger dig insikter och metoder till att hur du som ledare både lever och leder utifrån hälsostrategiska aspekter.


Målgrupp och förkunskaper

Den här utbildningen vänder sig till ledare som tror på att olika typer av träning och att själva ledarskapet har en positiv påverkan på resultat och välmående i organisationen. Inga förkunskaper krävs.

Lärdomar

Efter utbildningen har du fått insikter, kunskaper och metodik för t.ex:

 • Hur ett hälsostrategiskt ledarskap påverkar oss själva som ledare och våra medarbetare
 • Hur vi arbetar idag och hur vår hjärna påverkas av det
 • Press och prestationer
 • Krav och resurser – hur du optimerar balansen
 • Motivationssystem
 • Vad forskning säger om fysisk träning och hur det påverkar oss
 • Mental träning som ökar de inre resurserna
 • Vanor som skapar hjärnhälsa
 • Nyckel-ledarbeteenden som kopplas till hälsa och som genererar engagemang, kreativitet, samarbete och hållbarhet i organisationen
 • Hur du kan träna dig hjärnstark och hjärtsmart dvs ditt egna hälsostrategiska ledarskap
 • Hur du och dina ledarbeteenden påverka dina medarbetare till att både prestera bättre och ha en hög grad av välmående

Detaljerad information


Dag 1:
 • Koppling mellan hälsa och prestation
 • Förståelse för hur vi påverkas av vår arbetsmiljö
 • Vårt hot och belöningssystem – vad triggar vad
 • Motivationssystemen
 • Strategier för att öka våra resurser - för att stärka vår hjärna och vår kropp
 • Vad säger forskningen om olika metoder
 • Eget nuläge
 • Eget stress-test
Dag 2:
 • Fortsatt arbete med att utveckla sitt hälsostrategiska arbetsliv och liv
 • Hantera misslyckanden och utmaningar
 • Hälsofrämjande vanor
 • Självreglering – leda sig själv till långsiktiga mål
 • Hälsostrategiskt ledarskap: Ledaregenskaper och vanor som genererar hälsa hos medarbetarna
 • Hur leder jag och vad skapar det
 • Plan för fortsatt arbete

Utbildningen baseras på modern hjärnforskning som bas och metoderna för arbete kommer att vara teoripass, grupparbeten och enskilda reflektioner och arbeten.

Lär dig mer


Det hälsostrategiska ledarskapet

Det hälsostrategiska ledarskapet

Hälsostrategiska ledare och verksamheter som jobbar aktivt med företagshälsovård är de som vinner i längden. Varför? I den här artikeln får du svaret!

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post