Leda utan att vara chef

Kurskod AK312

Leda utan att vara chef

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
25 aug
Live Online
25 okt
Live Online
8 dec
Live Online

Boka utbildning

Du är kanske morgondagens ledare. Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de är till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer.

Forskningen runt dessa personer har visat att framgångsrika informella ledare besitter speciellt två förmågor, empati och förmågan att tolka och klargöra uppgifter, vilket skapar förtroende i verksamheten. De är också mycket lojala, entusiastiska och verkar för organisationens bästa. Ett viktigt och starkt stöd till den formella ledaren. 

När du gått utbildningen har du stärkt din förmåga som informell ledare genom ökad självinsikt med insikter och verktyg för att hantera motivation, kommunikation och samarbete.

Utbildningsmaterialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt ledarskap på arbetet), dokumenterade resultat av övningarna, samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin långa praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som inte har en formell ledarbefattning men som ofta får ansvara för att stödja och leda andra. Du behöver inga förkunskaper för denna utbildning.

Detaljerat innehåll


Dag 1, Personlig kompetens
 • Uppstart och presentation
 • Tankar runt ledarskap
 • Vikten av legitimitet och emotionell intelligens
 • Grunden för kommunikation, ett neurologiskt perspektiv
 • En kommunikationsmodell; Transaktionsanalysen
 • Arbeta utifrån vision och värdegrunder
 • Förstå faktorer för påverkan och inflytande
Dag 2, Social kompetens och social färdighet
 • Aktivt lyssnande
 • Kommunikationsstilar, PAEI
 • Att leda för effektivitet
 • Att förstå och förhindra konflikter
 • Vikten av förändring

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post