Svåra samtal

Kurskod AK306

Svåra samtal

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Svåra samtal är samtal som vi ofta drar oss för att hålla, de stressar och oroar oss, vi är ofta anspända i samtalen och vi är inte ”vårt bästa jag” utan lite mer fyrkantiga.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Utbildningen tar avstamp i deltagarnas egna exempel, situationer och frågeställningar. Vi kommer att utforska vad som är det svåra i samtalen och se specifikt hur vi kan hantera det. Du kommer få öva på olika samtal, samtalstekniker och få efterföljande personlig återkoppling.

Målet är att du ska kunna identifiera det som är svårt i de samtal du har i din roll och tillägna dig strategier och tillvägagångssätt för att lyckas. 

Materialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar, dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för dina samtal samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare, gruppledare samt medarbetare där svåra samtal ingår som en del i arbetet. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Detaljerat innehåll


  • Vilka samtal är svåra och vad det är i dessa samtal som är svårt. 
  • Hur vi kan hantera det svåra i svåra samtal.
  • Hur vi kan ta bättre ansvar för egna känslor och vara mindre påverkade av andras känslor och på så sätt våga ta konflikter och sätta egna gränser.
  • Viktiga förutsättningar för svåra samtal.
  • Förberedelser, genomförande och återkoppling.
  • Metoder för värdering av samtalssituationer.
  • Struktur och tillvägagångssätt för olika typer av samtal.
  • Samtalstekniker för svåra samtal och övningar på desamma med feedback.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post