Team och teamutveckling

Kurskod AK303

Team och teamutveckling

Utbildningen för er som vill skapa ett effektivt team med bra arbetsklimat.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
24 jan
Live Online
25 mar
Stockholm, Live Online
18 jun
Live Online

Boka utbildning

Arbete i team blir allt viktigare i arbetslivet, och utvecklingen går mot att teamen får mer ansvar för att själva fatta beslut och driva sitt arbete framåt. Idag är välfungerande och effektiva team en förutsättning för att en organisation ska kunna nå sina mål, hantera en ökande förändringstakt och vara en bra arbetsplats med hög motivation och engagemang.

Samtidigt ökar utmaningarna med att skapa ett bra teamarbete när teamen kan se mycket olika ut, med alltifrån långvariga arbetsgrupper till team som sätts samman för en specifik uppgift under en kort tid. Därför är det viktigt att förstå grupprocesser, vad team behöver i olika utvecklingsstadier och hur team kan utvecklas till att bli effektiva och högpresterande, med ett bra arbetsklimat och arbetsglädje.

Vi ökar er förmåga att skapa effektiva team genom att

 • Förstå vilka grunder som behöver finnas på plats i teamet för att det ska fungera effektivt.
 • Skapa bästa möjliga förutsättningar för olika typer av team.
 • Identifiera vilken utvecklingsfas teamet befinner sig i och vad som behövs för att det ska komma vidare.
 • Utforma en teamutvecklingsprocess.
 • Lära och öva metoder och verktyg som utvecklar kommunikation, samarbete och arbetssätt i teamet.

Målgrupp

Utbildningen har två huvudsakliga målgrupper. Dels hela team, där alla medlemmar i teamet går utbildningen för att sedan tillsammans kunna planera och genomföra sin egen teamutvecklingsprocess. Dels teammedlemmar som har fått ett ansvar för att stötta teamet i sitt utvecklingsarbete utan att ha en formell ledarroll. Utbildningen ger metoder och verktyg för att arbeta med både en strukturerad utvecklingsprocess och kontinuerlig förbättring av teamets arbetssätt.

Innehåll

 • Vad är ett team och när behövs team
 • Självorganisering, komplexitet och team
 • Effektiva team
 • Utvecklingsfaser i team
 • Grundstenar för effektivt teamarbete
 • Teamutvecklingsprocessen
 • Tydlig och direkt kommunikation
 • Reflexivitet i team
 • Självstyrande team och distribuerat ledarskap
 • Inre och yttre ramar för teams ansvar och mandat
 • Gemensamt beslutsfattande i team
 • Kollektiv intelligens och delade tankemodeller
Exempel på modeller och verktyg som används:

IMGD, målmatris, VUCA, psychological safety, Sociocracy 3.0, teamreflektion, perspektivmedvetenhet, konflikthantering, double-loop learning.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post