Team och teamutveckling

Kurskod AK303

Team och teamutveckling

Utbildningen för er som vill skapa ett effektivt team med bra arbetsklimat.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
9 sep
Live Online
11 nov
Stockholm, Live Online
16 dec
Live Online

Boka utbildning

Arbete i team blir allt viktigare i arbetslivet. Idag är välfungerande och effektiva team en förutsättning för att en organisation ska kunna nå sina mål, hantera en ökande förändringstakt och vara en bra arbetsplats med hög motivation och engagemang.

Syftet med utbildningen är att öka förmågan att skapa högpresterande team med psykologisk trygghet, bra samarbete och stark prestation.

Team kan se olika ut, med alltifrån långvariga arbetsgrupper till teamkonstellationer som sätts samman för en specifik uppgift under en kort tid. Därför är det viktigt att förstå grupprocesser, vad team behöver i olika utvecklingsstadier och hur team kan utvecklas till att bli effektiva och högpresterande, med ett bra arbetsklimat och arbetsglädje.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till teamledare, hela team eller team-medlemmar och till dig som är intresserad och vill lära dig mer om ämnet. För utbildningen behöver du inga förkunskaper.

Målsättning

 • Förstå vilka grunder som behöver finnas på plats i teamet för att det ska fungera effektivt.
 • Skapa bästa möjliga förutsättningar för olika typer av team.
 • Identifiera vilken utvecklingsfas teamet befinner sig i och vad som behövs för att det ska komma vidare.
 • Utforma en teamutvecklingsprocess.
 • Lära och öva metoder och verktyg som utvecklar kommunikation, samarbete och arbetssätt i teamet.

 

Detaljerad information


Ur innehållet:

 • Vad är ett team och när behövs team
 • Olika typer av team
 • Utvecklingsfaser i team
 • Teamutvecklingsprocessen
 • Högpresterande team
 • Psykologisk trygghet
 • Grundstenar för effektivt teamarbete
 • Tydlig och direkt kommunikation
 • Beslutsfattande i team

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post