Teamledaren, teamwork och framgång

Kurskod AK302

Teamledaren, teamwork och framgång

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
29 apr
Stockholm, Live Online
27 jun
Live Online
8 aug
Live Online
16 sep
Stockholm, Live Online
4 nov
Live Online
16 dec
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som är eller är på väg att bli teamledare. Syftet med insatsen är att stärka dig i rollen som ledare för ditt team på ett sätt som gynnar din verksamhets grad av måluppfyllelse och utveckling över tid.

Fokus i utbildning är ledarskap, teamwork och förmågan att hantera mål, motivation, kommunikation, samverkan tydliga ramar och ständig förbättring. Rätt hanterat skapas den energi och kraft som behövs på vägen till målet.

Materialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt arbete), dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för ditt arbete samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper och vänder sig till dig som ska bli eller nyligen blivit teamledare. Den vänder sig också till dig som arbetat en tid som teamledare men vill vidga dina perspektiv på ledarskap för team.

Detaljerat innehåll


Ledarskap, Teamarbete och framgång över tid
 • Vad säger forskning och studier om ledarskap, teamarbete och framgång över tid?
Ledarskap
 • 10 sanningar om ett bra ledarskap
 • Min naturliga ledarstil
 • Olika ledarstilar
 • Metodik för anpassning av ledarstil till teamets olika situationer och olika personer i teamet
Mål, ansvar och stark motivation
 • Vad menas med mål, ansvar och stark motivation?
 • Hur förankrar jag mål och ansvar som skapar motivation för mig, individen och teamet?
 • Vilka drivkrafter stärker teamet, vårt arbete och de resultat vi ska uppnå?
 • Hur ska jag och mitt team bete oss så att våra drivkrafter blir verklighet?
 • Varför är våra drivkrafter viktiga för oss?
 • Hur ska vi gå tillväga för att löpande uppmärksamma och utvecklas i linje med det vi ska åstadkomma?
Stärkande kommunikation
 • Vad menas med stärkande kommunikation?
 • Vad har jag för starka drag i mitt sätt att kommunicera?
 • Hur anpassar jag mitt sätt att kommunicera till olika individer och teamet?
 • Vad är feedback?
 • Hur ger jag feedback till andra på ett effektivt och utvecklande sätt?
 • Hur tar jag emot feedback från andra så att jag själv utvecklas?
 • Vad är en konflikt?
 • Vilka olika typer av konflikter har vi på en arbetsplats?
 • Hur ser konfliktprocessen ut?
 • Hur hanterar jag olika typer av konflikter?
 • Hur påverkar vårt tillstånd det resultat vi ska uppnå tillsammans?
 • Vilka positiva effekter får vi ut av att lära oss tänka positivt?
 • Hur gör jag för att lära mig tänka mer positivt?
 • Hur kan jag påverka andra att tänka mer positivt?
Stark samverkan
 • Vad menas med stark samverkan?
 • Hur skapar jag en effektiv samordningsstruktur?
 • Hur ska teamet samverka för att uppnå önskade resultat?
 • Varför är samverkan viktigt för oss?
 • Hur ska vi gå tillväga för att löpande uppmärksamma och utveckla vårt sätt att samverka?
Ständig förbättring
 • Vad menas med ständig förbättring?
 • Metodik för ständig förbättring

Lär dig mer


Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post