Exchange Server - Install, Configure and Manage On-Premise Messaging Solutions

Kurskod T2645

Exchange Server - Install, Configure and Manage On-Premise Messaging Solutions

På den här kursen lär du dig installera, konfigurera, administrera och supporta Microsoft Exchange Server. 

Pris
30450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
21 aug
Live Online
11 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen tar upp hur du hanterar e-postmottagare och offentliga mappar, inklusive massoperationer med Exchange Management Shell. Dessutom tar vi upp hur man hanterar klientanslutning, meddelandetransport och högtillgängliga Exchange Server-distributioner. Slutligen går vi även in på underhåll och övervakning av en Exchange Server-distribution.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-tekniker och systemingenjörer som skall administrera, supporta eller konfigurera en messaging-lösning baserad på Microsoft Exchange Server, med eller utan koppling mot Exchange Online i Microsoft 365.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du besitta vissa förkunskaper:

  • Erfarenhet av att hantera en Windows Server-baserad infrastruktur.
  • Erfarenhet av att arbeta med Active Directory Domain Services (AD DS).
  • Erfarenhet av att arbeta med namnupplösning inklusive DNS.
  • Förståelse för TCP/IP och nätverkskoncept.
  • Förståelse för planering, design och driftsättning av Windows Server.
  • Förståelse för säkerhetsbegrepp som autentisering och auktorisering.
  • Förståelse av Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
  • Arbetskunskap om PKI-teknologier, inklusive Active Directory Certificate Services (AD CS).

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Våra Exchange-kurser

Denna kurs ersätter den tidigare kurs M20345-1 "Exchange Server Administration" och täcker även vissa On Premise-delar av kurs MMS-203 ”Microsoft 365 Messaging Administrator” och dess certifiering MS-203.

För dig som skall hantera en Exchange Online-lösning i Microsoft 365 rekommenderar vi även vår kurs Exchange Online - Administering Microsoft 365 Messaging.

Detaljerad information


Deploying Microsoft Exchange Server

This module describes the key features and enhancements in Exchange Server. The module also describes the deployment requirements and options for implementing Exchange Server.

Managing Microsoft Exchange Server servers

This module describes the built-in management tools that you can use to manage maintain and maintain Exchange Server. The module also explains the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for configuring a Mailbox server.

Managing recipient objects

This module describes the types of recipient objects in Exchange Server, and explains how to manage these objects. The module also describes how to manage address lists and policies on the Mailbox server role.

Managing Microsoft Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell

This module provides an overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it to manage Exchange Serverconfiguration and recipient objects.

Implementing client connectivity

This module describes how to configure and manage Client Access Services in Exchange Server. The module also explains the options for configuring client connectivity, Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging.

Managing high availability in Exchange Server

This module describes the high availability options built into Exchange Server. The module also explains how to configure high availability for Mailbox databases and Client Access services.

Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server

This module describes the backup and recovery options in Exchange Server and explains the factors you must consider when you use these options.

Configuring and managing message transport

This module provides an overview of message transport, and describes how to configure message transport. The module also describes how to configure transport rules and DLP policies to manage message transport.

Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server

This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange Server.  The module explains how to collect and analyze performance data for various Exchange Server recipients and objects. The module also describes how to troubleshoot database issues, connectivity issues, and performance issues.

Securing and maintaining Exchange Server

This module describes how to maintain and update an Exchange Server organization. The module explains how to plan and configure administrative security and administrative auditing in Exchange Server.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post