Microsoft 365 Fundamentals

Kurskod MMS-900

Microsoft 365 Fundamentals

Kursen ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster och Software as a Service (SaaS)-molnmodellen, med ett särskilt fokus på molntjänsterna i Microsoft 365.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
11 okt
Live Online

Boka utbildning

Du kommer först att lära dig om grunderna för molnteknik, inklusive en översikt över cloud computing och specifikt Microsofts molntjänster. Du får en introduktion till Microsoft Azure, och Microsoft 365 med tjänster som Entra ID, Purview, Sentinel, Copilot mfl.

Du kommer sedan att göra en djupgående granskning av Microsoft 365, inklusive en jämförelse av lokala tjänster från Microsoft jämfört med Microsoft 365s molntjänster, en översikt av företagsmobilitet i Microsoft 365 och en analys av hur Microsoft 365 tillhandahåller tjänster för samarbete i en modern arbetsmiljö.

Kursen analyserar sedan hur säkerhet, integritet och regelefterlevnad hanteras i Microsoft 365, och det hela avslutas med en översyn av Microsoft 365-prenumerationer, licenser, fakturering och support.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för IT-proffs som strävar efter att distribuera och hantera molntjänster i sin organisation, eller som helt enkelt vill få grundkunskap om molnteknik. Detta inkluderar överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster i allmänhet och SaaS-molnmodellen i synnerhet, med en allmän inriktning på Microsoft 365-molntjänster.

Den kan även vara ett alternativ för beslutsfattare som behöver orientera sig inom ämnet för att lättare förstå den tekniska aspekten på strategiska beslut.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringstestet MS-900 Microsoft 365 Fundamentals.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Cloud Concepts
 • Cloud computing
 • Benefits of using cloud services
 • Cloud service types
Microsoft 365 Apps and Services
 • What is Microsoft 365?
 • Productivity solutions of Microsoft 365
 • Collaboration solutions of Microsoft 365
 • Endpoint modernization, management concepts, and deployment options in Microsoft 365
 • Analytics capabilities of Microsoft 365
Fundamental Microsoft 365 Security and Compliance Capabilities
 • Function and identity types of Microsoft Entra ID
 • Access management capabilities of Microsoft Entra ID
 • Threat protection with Microsoft 365 Defender
 • Compliance management capabilities in Microsoft Purview
 • Microsoft’s Service Trust portal and privacy capabilities
Microsoft 365 Pricing, Licensing and Support
 • Microsoft 365 pricing, licensing, and billing options
 • Support offerings for Microsoft 365 services

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post