Microsoft 365 Security Administration

Kurskod T2650

Microsoft 365 Security Administration

På den här kursen lär du dig skapa säker användaråtkomst till din organisations Microsoft 365-resurser med hjälp av säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Microsoft Entra ID, Microsoft Defender och Microsoft Purview relaterat till Microsoft 365.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
2 sep
Live Online
25 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen behandlar ämnen som lösenordsskydd för användare, multifaktorautentisering, Identitetsskydd, Microsoft Entra Connect och villkorlig åtkomst (Conditional Access) i Microsoft 365. 

Kursen behandlar även hotskyddstekniker som hjälper till att skydda din Microsoft 365-miljö. Specifikt går vi igenom hotvektorer och Microsofts säkerhetslösningar för att mildra hot. Du kommer att lära dig om Secure Score, Exchange Online-skydd, Microsoft Defender  XDR (Tidigare MS 365 Defender) och hothantering.

Under kursen lär du dig om informationsskyddsteknologier från Microsoft Purview. Kursen diskuterar innehåll som hanteras av informationsrättigheter, meddelandekryptering, samt etiketter, policyer och regler till stöd för förebyggandet av dataförlust och informationsskydd.

Slutligen kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 samt datastyrning och hur du gör innehållssökningar och undersökningar. Kursen tar upp policyer och taggar för datalagring, hantering av arkiv på plats för SharePoint, lagring av e-post och hur man utför innehållssökningar som stöder eDiscovery-undersökningar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och sköter eller skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö.

Som deltagare antas du redan innan kursen ha följande färdigheter:

  • Grundläggande konceptuell förståelse för Microsoft Azure.
  • Erfarenhet av Windows 10-enheter.
  • Erfarenhet av Office 365.
  • Grundläggande förståelse för autentisering.
  • Grundläggande förståelse av datornät.
  • Kunskap om hantering av mobila enheter.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen har tagits fram för det kunskapsgap som tidgare täcktes av Microsofts indragna certifiering MS-500 med tillhörande kurs MMS-500. Den behandlar dock även vissa aspekter på Microsofts nu aktiva säkerhetscertifieringar SC-200 och SC-400.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

User and Group Management

This module explains how to manage user accounts and groups in Microsoft 365. It introduces you to the Zero Trust concept as well as authentication. The module sets the foundation for the remainder of the course.

Identity Synchronization and Protection

This module explains concepts related to synchronizing identities for Microsoft 365. Specifically, it focuses on Microsoft Entra Connect and managing directory synchronization to ensure the right people are connecting to your Microsoft 365 system.

Identity and Access Management

This module explains conditional access for Microsoft 365 and how it can be used to control access to resources in your organization. The module also explains Role Based Access Control (RBAC) and solutions for external access. We discuss identity governance as a concept and its components.

Security in Microsoft 365

This module explains the various cyber-attack threats that exist. It then introduces you to the Microsoft solutions used to mitigate those threats. The module finishes with an explanation of Microsoft Secure Score and how it can be used to evaluate and report your organizations security posture.

Threat Protection

This module explains the various threat protection technologies and services available for Microsoft 365. The module covers message protection through Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Identity and Microsoft Defender for Endpoint.

Threat Management

This module explains Microsoft Threat Management which provides you with the tools to evaluate and address cyber threats and formulate responses. You will learn how to use the Security dashboard and Microsoft Sentinel for Microsoft 365.

Microsoft Defender for Cloud Apps

This module focuses on cloud application security in Microsoft 365. The module will explain cloud discovery, app connectors, policies, and alerts. You will learn how these features work to secure you cloud applications.

Compliance Management

This module explains the Purview Compliance Portal in Microsoft 365. It discusses the components of compliance score.

Information Protection and Governance

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.

Rights Management and Encryption

This module explains information rights management in Exchange and SharePoint. The module also describes encryption technologies used to secure messages.

Data Loss Prevention

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.

Insider Risk Management

This module focuses on insider risk related functionality within Microsoft 365. It covers not only Insider Risk Management in the compliance center but also information barriers and privileged access management as well.

Discover and Respond

This module focuses on content search and investigations. The module covers how to use eDiscovery to conduct advanced investigations of Microsoft 365 data. It also covers audit logs and discusses data subject requests.

g

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post