Microsoft 365 Security Administration

Kurskod MMS-500

Microsoft 365 Security Administration

På den här kursen lär du dig säkerställa pålitlig och säker användaråtkomst till din organisations resurser med hjälp av informationsskyddsteknologier som hjälper dig att säkra din Microsoft 365-miljö.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
3 apr
Stockholm, Live Online
19 jun
Live Online

Boka utbildning

Under kursen diskuteras informationsrättigheteshanterat innehåll, meddelandekryptering samt etiketter, policyer och regler för dataförlust- och informationsskydd. Slutligen kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 såväl som datahantering och hur du gör innehållsökningar och undersökningar.

Kursen behandlar policies och taggar för datalagring, registerhantering på plats för SharePoint, e-postbevarande och hur man gör innehållsökningar med stöd av och för eDiscovery.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö.

Som deltagare antas du redan innan kursen ha följande färdigheter:

 • Grundläggande konceptuell förståelse för Microsoft Azure.
 • Erfarenhet av Windows 10-enheter.
 • Erfarenhet av Office 365.
 • Grundläggande förståelse för autentisering.
 • Grundläggande förståelse av datornät.
 • Kunskap om hantering av mobila enheter.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Denna kurs är förberedande inför certifieringen Microsoft 365 Security Administrator Associate (MS-500).

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

User and Group Management

This module explains how to manage user accounts and groups in Microsoft 365. It introduces you to the Zero Trust concept as well as authentication. The module sets the foundation for the remainder of the course.

 • Identity and Access Management concepts
 • The Zero Trust model
 • Plan your identity and authentication solution
 • User accounts and roles
 • Password Management
Identity Synchronization and Protection

This module explains concepts related to synchronizing identities for Microsoft 365. Specifically, it focuses on Azure AD Connect and managing directory synchronization to ensure the right people are connecting to your Microsoft 365 system.

 • Plan directory synchronization
 • Configure and manage synchronized identities
 • Azure AD Identity Protection
Identity and Access Management

This module explains conditional access for Microsoft 365 and how it can be used to control access to resources in your organization. The module also explains Role Based Access Control (RBAC) and solutions for external access. We discuss identity governance as a concept and its components.

 • Application Management
 • Identity Governance
 • Manage device access
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Solutions for external access
 • Privileged Identity Management
Security in Microsoft 365

This module explains the various cyber-attack threats that exist. It then introduces you to the Microsoft solutions used to mitigate those threats. The module finishes with an explanation of Microsoft Secure Score and how it can be used to evaluate and report your organizations security posture.

 • Threat vectors and data breaches
 • Security strategy and principles
 • Microsoft security solutions
 • Secure Score
Threat Protection

This module explains the various threat protection technologies and services available for Microsoft 365. The module covers message protection through Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Identity and Microsoft Defender for Endpoint.

 • Exchange Online Protection (EOP)
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Manage Safe Attachments
 • Manage Safe Links
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Endpoint
Threat Management

This module explains Microsoft Threat Management which provides you with the tools to evaluate and address cyber threats and formulate responses. You will learn how to use the Security dashboard and Azure Sentinel for Microsoft 365.

 • Security dashboard
 • Threat investigation and response
 • Azure Sentinel
 • Advanced Threat Analytics
Microsoft Cloud Application Security

This module focuses on cloud application security in Microsoft 365. The module will explain cloud discovery, app connectors, policies, and alerts. You will learn how these features work to secure you cloud applications.

 • Deploy Cloud Application Security
 • Use cloud application security information
Mobility

This module focuses on securing mobile devices and applications. You will learn about Mobile Device Management and how it works with Microsoft Intune. You will also learn about how Intune and Azure AD can be used to secure mobile applications.

 • Mobile Application Management (MAM)
 • Mobile Device Management (MDM)
 • Deploy mobile device services
 • Enroll devices to Mobile Device Management
Information Protection and Governance

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.

 • Information protection concepts
 • Governance and Records Management
 • Sensitivity labels
 • Archiving in Microsoft 365
 • Retention in Microsoft 365
 • Retention policies in the Microsoft 365 Compliance Center
 • Archiving and retention in Exchange
 • In-place records management in SharePoint
Rights Management and Encryption

This module explains information rights management in Exchange and SharePoint. The module also describes encryption technologies used to secure messages.

 • Information Rights Management (IRM)
 • Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S-MIME)
 • Office 365 Message Encryption
Data Loss Prevention

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.

 • Data loss prevention fundamentals
 • Create a DLP policy
 • Customize a DLP policy
 • Create a DLP policy to protect documents
 • Policy tips
Compliance Management

This module explains the Compliance center in Microsoft 365. It discusses the components of compliance score.

 • Compliance center
Insider Risk Management

This module focuses on insider risk related functionality within Microsoft 365. It covers not only Insider Risk Management in the compliance center but also information barriers and privileged access management as well.

 • Insider Risk
 • Privileged Access
 • Information barriers
 • Building ethical walls in Exchange Online
Discover and Respond

This module focuses on content search and investigations. The module covers how to use eDiscovery to conduct advanced investigations of Microsoft 365 data. It also covers audit logs and discusses GDPR data subject requests.

 • Content Search
 • Audit Log Investigations
 • Advanced eDiscovery

"En nyttig kurs som kommer att utveckla mig i M365."

- Tidigare kursdeltagare

"Mycket bra kurs och lärare!"

- Tidigare kursdeltagare

"Bra kurs, bra tempo, bra uppbyggnad för dem som inte hade så mycket kunskaper om O365/M365 och dess funktionalitet."

- Tidigare kursdeltagare

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post