Microsoft Exchange Administration - Microsoft 365 Messaging

Kurskod MMS-203

Microsoft Exchange Administration - Microsoft 365 Messaging

Denna Exchange-kurs utforskar de viktigaste delarna i administration av Microsoft 365 Messaging, inklusive transport och flöde, säkerhet samt infrastruktur för meddelanden och hybridmeddelanden. 

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Under fem dagar lägger vi grunden för att du skall kunna axla rollen som en sk Messaging Administrator, både för Exchange Online och on-premise. Här ingår konfiguration, handhavande och felsökning av konton, rättigheter, e-postskydd, arbetsflöden och publika foldrar i både on-premise- och moln-baserade miljöer.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-proffs som distribuerar och hanterar en messaging-infrastruktur för Microsoft 365 i sin organisation.

För att delta i kursen behöver du grundläggande kunskaper i den tekniska aspekten på Office 365, samt grundläggande kunskaper i Windows- och AD-baserade nätverk och Microsoft Exchange-teknologier.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Tidigare versioner

Denna kurs ersätter den tidigare MMS-200T och dess delkurser.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Managing the Transport Pipeline

In this module, you will learn about the different transport components of Exchange, how the message routing works, and how to configure the message flow for your organization. You will examine the tasks that messaging administrators must complete to configure message transport. You will review the message transport options and learn how to configure domains and connectors and how to implement an approval workflow for messaging. You will also learn how to manage transport rules, which are a very powerful configuration to control the message flow in your organization.

 • Overview of Transport Services
 • Configuring Message Transport
 • Managing Transport Rules
Managing and Troubleshooting Mail Flow

In this module, you will examine the components of mail flow, and you will learn how to manage your mail flow, which is a crucial task for every Exchange administrator. You will study the differences between managing mail flow in Exchange Online, Exchange Server, and Exchange Hybrid deployments. From managing mail flow, you will transition to troubleshooting mail flow issues such as emails not being routed correctly in or outside your organization, or when secure connections cannot be established successfully. Yo will learn about the tools Microsoft provides to help you find the root cause of your issues and fix your mail flow. You will then transition from troubleshooting mail flow to troubleshooting transport issues, such as network-based issues, connector and agent issues, and architectural issues, as well as how to troubleshoot in coexistence. Finally, you will learn how to check event, protocol, and tracking logs when all troubleshooting for service availability and message transport has finished and an issue still persists, or if you must find historical data about issues in the past.

 • Managing Mail Flow
 • Troubleshooting Mail Flow
 • Troubleshooting Transport Issues
 • Troubleshooting with Logs
Managing Message Hygiene

In this module, you will learn about Microsoft Exchange Online Protection (EOP) features and functionality. You will also learn how to plan messaging routing for this service, which provides anti-malware and anti-spam policies that protect your organization against spam and malware and safeguards your organization from messaging-policy violations. You will then review the anti-malware and anti-spam protection that Exchange Server and Online Protection provide, and you will learn how to configure SPAM and malware filters, policies, and settings to provide protection for your users. You will conclude the module by examining Advanced Threat Protection (ATP) and how it extends the protection provided by EOP by filtering targeted attacks that could pass through EOP’s line of defenses, including advanced threats such as zero-day attacks in email attachments and Office documents and time-of-click protection against malicious URLs. You will learn how Microsoft 365 ATP protects users from advanced threats through features such as safe attachments and safe links, and how it generates reports which provide administrators with insight into attacks targeting their tenants through email.

 • Planning for Message Hygiene
 • Managing Anti-Malware and Anti-Spam Policies
 • Managing Advanced Threat Protection
Managing Compliance

This module begins by describing the different compliance features in the Security & Compliance Center (SCC) that messaging administrators can use to comply with legal and regulatory requirements. While compliance settings in the SCC only apply to messages stored in Exchange Online that are routed through Exchange Online / Exchange Online Protection, they can’t be applied to messages in on-premises Exchange servers. If you are running a hybrid environment and you are still routing your mail flow over your on-premises servers, or if you still maintain mailboxes outside of Exchange Online, you need to combine the compliance features from the Exchange Admin Center with the modern compliance features from the SCC. This module supports compliance in Exchange by examining the compliance features available in the Exchange Admin Center for Exchange Server and hybrid deployments. Because of the complex retention requirements of modern messaging environments, this module focuses on how archiving is performed with Exchange so that you can provide an efficient and compliant environment to your users. You must also understand how additional archive storage is provided to your users, how messages are automatically processed and archived, and how audit logging in Exchange that provides information about administrator, delegate, and user actions in user mailboxes and your Exchange organization. Finally, because organizations must adhere to legal discovery requirements (related to organizational policy, compliance, or lawsuits), you will examine how eDiscovery for Microsoft Exchange can help you perform discovery searches for relevant content within mailboxes.

 • Messaging Compliance in the SCC
 • Messaging Compliance in Exchange
 • Managing Exchange Online Archiving and Auditing
 • Managing Content Search
Managing Organizational Settings

This module begins with an examination on how to manage authentication for messaging. Because security is a great concern for every organization, it is essential that employees sign in and access data and resources in a secure manner. Therefore, this module focuses on how to ensure that user accounts are well protected and secure, and how to deploy multiple security features that do not introduce unnecessary complexity in users’ everyday work, which can result in lower business productivity and new security risks. You will then transition from messaging authentication to organizational settings, where you will learn how to configure settings that apply to the entire organization or to many users in the organization. Finally, you will examine how to configure organizational sharing. Users can share information such as their calendar free/busy information (known as calendar availability), and they can choose to share detailed calendar information. When two or more organizations that work closely together use Exchange server or Exchange Online as their messaging system, you can provide a similar sharing functionality.

 • Managing Authentication for Messaging
 • Configuring Organizational Settings
 • Configuring Organizational Sharing
Managing Mobile Devices

In this module, you will begin by examining Mobile Device Management in Microsoft 365, as well as how Exchange ActiveSync and mobile device mailbox policies support this effort. Since the number of devices used by employees in an organization can be very large, it’s imperative that administrators use a mobile device management solution that enables centralized and automated management of these devices. You will then examine how to manage and troubleshoot mobile device access. One of the key responsibilities of the messaging administrator is to configure infrastructure requirements so that mobile devices can connect to Exchange from both the internal corporate network and the Internet. However, messaging administrators should also protect and secure devices so that users can access corporate data and resources, but at the same time be protected by any malware, unauthorized access, and theft. Towards that end, this module examines how to configure both access and infrastructure for mobile devices, understanding the implications of mobile device remote wipe, and learning about alternative methods for mobile device management.

 • Mobile Device Mailbox Policies
 • Managing Mobile Device Access
Managing Role-Based Permissions

This module examines how messaging administrators manage role-based permissions, which is an essential task for any messaging administrator. Exchange Server and Exchange Online both use the same permission model that was originally introduced in Exchange 2010 called Role Based Access Control (RBAC). This module examines the basics of admin roles that are managed through RBAC. Exchange is completely dependent on Active Directory; in fact, relevant settings are stored not in Exchange but in Active Directory. This interconnection requires several considerations in enterprise environments because the job roles of a messaging administrator and an Active Directory administrator differ substantially. This module examines how a messaging administrator must plan and configure permissions carefully so as not to put their environment or their entire Active Directory at risk.

 • Managing Admin Roles
 • Managing User Roles
 • Exchange Setup - RBAC and AD Split Permission
Managing Recipient Objects and Resources

This module examines some of the most common tasks that messaging administrators perform - creating and configuring email recipients, lists, and resources. As organizations hire new employees or employees change positions within the organization, the Exchange administrators must ensure the users have the messaging functionality they require. This module examines the different types of Exchange Server recipients, including how they differ from each other. Managing recipients is a crucial day-to-day task for Exchange and Office 365 administrators. This module examines the various tasks that require you to create and manage Exchange recipients in Exchange, including user mailboxes, resource mailboxes, shared mailboxes, mail contacts, and mail users. You will also learn how to manage permissions for recipients, and how to create and manage groups.

 • Exchange Recipients
 • Creating and Managing Exchange Recipients
 • Managing Email Addresses, Lists, and Resources
Managing Public Folders

In this module, you will learn about public folders in Exchange, review the planning considerations for deploying public folders, and discuss alternatives to public folders. You will also learn how to implement and manage public folder mailboxes and public folders. Implementing public folders also requires a solid understanding of public folder permissions as well as how to create and manage mail-enabled public folders. Once you enabled Public Folders for your Exchange organization, users will begin to create Public Folders on demand. As a messaging administrator, you must be aware of potential issues that typically arise with public folders, and you must be ready to handle them. This module examines how to monitor and troubleshoot Public Folder-related issues.

 • Planning the Public Folder Hierarchy
 • Implementing and Managing Public Folders
 • Troubleshooting Public Folders
Planning a Hybrid Environment

One of the main advantages of running an on-premises Exchange Server environment is that you’re able to connect your environment in a seamless way to Exchange Online and Office 365. This connection is called a hybrid deployment, which allows you to move mailboxes between your on-premises and cloud environments and share a common global address list (GAL). Your users have the same experience, no matter if their mailbox is located on a local Exchange server or in Exchange Online.

In this module you will examine the requirements necessary to implement a hybrid deployment, and you will learn about the features and components that are required when implementing a hybrid deployment. Planning a hybrid configuration is crucial to preventing issues during deployment. One of the key components in a hybrid configuration is the Hybrid Configuration Wizard (HCW). This module examines all planning aspects that are required before running the HCW. This includes the configuration options of the HCW, as well as the details on Organization Configuration Transfer (OCT) and the Hybrid Agent. The module concludes with a review of the mail flow options for a hybrid deployment.

 • Exchange Hybrid Deployment Requirements
 • Planning to Run the Hybrid Configuration Wizard

Performing Mailbox Migrations

This module examines the options that are available for migrating email to Exchange Online, such as performing a migration or using FastTrack to move mailboxes from your existing mail servers to Exchange Online. This module summarizes the migration and co-existence options and recommends when to use which option. The most common types of messaging systems that are not based on Microsoft Exchange Server use the IMAP protocol to communicate with their messaging clients. As such, this module examines the requirements for running an IMAP migration, the migration options that are available, and the steps that are performed during a migration. Cutover and staged migrations are very useful options when you plan to migrate mailboxes from your on-premises Exchange Servers to Exchange Online. This module examines how to plan and perform both a cutover and staged migration. It compares each of these two migration approaches, and you will learn about the requirements, planning activities, and migration process for each option. While the focus of this module is on the various migration options for mailboxes, it concludes by examining important additional migration tasks, such as migrating a PST file and the considerations for a Public Folder migration.

 • Planning Mailbox Migrations
 • Performing IMAP Migrations
 • Performing Cutover and Staged Migrations
 • Performing Advanced Migrations

Deploying and Troubleshooting a Hybrid Environment

Edge Transport servers handle all inbound and outbound Internet mail flow by providing mail relay and smart host services for your Exchange organization.

In this module you will learn the key areas to plan for Edge Transport servers. This includes the infrastructure requirements as well as EdgeSync. You will then learn about the requirements and best practices to configure a hybrid deployment, which is the first step for your Exchange organization, regardless of whether you want to connect your Exchange on-premises and Exchange Online organizations for long-term coexistence or as part of a cloud migration strategy.

In this module, you will then examine how to manage a hybrid deployment and implement advanced hybrid functionality. You will cover the features that require a successful hybrid deployment such as Public Folder coexistence or OneDrive for Business attachment storage for on-premises mailboxes. This module concludes with an introduction to troubleshooting techniques for a hybrid deployment. You will learn how to troubleshoot directory synchronization issues including pass-through authentication (PTA) and single sign-on, Exchange transport, and client access troubleshooting as well as mailbox replication service troubleshooting

 • Deploying and Managing an Edge Transport Server
 • Configuring a Hybrid Deployment using the HCW
 • Implementing Advanced Hybrid Functionality
 • Troubleshooting Hybrid Deployments

"Peter L var engagerande och informativ med god kunskap i ämnet. Han försökte verkligen förklara vid frågor och visade exempel och förklaringar på ett föredömligt sätt."

- Tidigare kursdeltagare

"Fungerade väldigt bra att köra på distans, smidigt verktyg med Zoom och bra att alla kunde ställa frågor och hjälpa varandra."

- Tidigare kursdeltagare

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post