Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Kurskod MMS-300T04

Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar och konfigurerar Office 365-appar för samarbete och kommunikation, såsom Yammer, Stream, PowerApps och Flow. De två första modulerna, som handlar om analys av affärskrav respektive Governance, behandlas bara översiktligt, vilket gör att kursen har förkortats från två dagar till en dag.

Pris
9950 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den fjärde i en serie delkurser som tillsammans ger dig kunskaper om att konfigurera och hantera de tjänster i Office 365 som handlar om effektivt samarbete, såsom SharePoint, OneDrive och Teams.

Du kan välja att gå kursen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som tillsammans bildar sviten Deploying Microsoft 365 Teamwork.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till tekniker som administrerar Office 365. Som deltagare förutsätts du ha erfarenhet av PowerShell. Vidare krävs en grundläggande förståelse för Active Directory och Azure AD.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Evaluating Office 365 Collaboration Workloads

Office 365 includes many features that can be used to build collaboration solutions. The core component for building collaboration solutions is SharePoint Online, but other features such as Yammer and Stream can also be used. You need to understand how SharePoint Online and other Office 365 features compare with third-party solutions when designing your solution. You also need to be able to analyze business requirements to ensure that your solution meets business needs.

Planning and Developing Governance

Successful deployment and management of information technology (IT) requires a consistent and well-defined methodology. Governance is the processes that you follow to define the policies and procedures for deploying and managing IT, including collaboration solutions. You need to consider governance for application management, user adoption, change management, and monitoring.

Managing Office 365 collaboration workloads

In Office 365, there are many apps and features that you can use for collaboration. You need to understand how to configure these apps and features to meet the needs of your organization. In this module, you will learn about management of Office 365 groups, Power BI, Microsoft Stream, Yammers, Flow, and PowerApps.

  • Managing Office 365 collaboration workloads
  • Managing Stream capabilities
  • Managing Yammer capabilities
  • Managing Flow and PowerApps capabilities

Delkurs

Det här är en delkurs som kan läsas separat eller tillsammans med:

Managing Office 365 Content Services

Längd 2 dagar
Kurskod MMS-300T01
Pris 19450 kr
Delkurs 1/4

Managing SharePoint Online

Längd 1 dag
Kurskod MMS-300T02
Pris 9950 kr
Delkurs 2/4

Enabling Microsoft Teams for Collaboration

Längd 1 dag
Kurskod MMS-300T03
Pris 9950 kr
Delkurs 3/4

Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Längd 1 dag
Kurskod MMS-300T04
Pris 9950 kr
Delkurs 4/4
Alla delkurser för endast 36450 kr
(Ord. Pris 49300 kr)

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post