Manage SharePoint Online and OneDrive

Kurskod MMS-040

Manage SharePoint Online and OneDrive

Under den här kursen lär du dig hur du implementerar och administrerar SharePoint och OneDrive i din organisation. Du lär dig hur du skapar en modern SharePoint-struktur, med exempelvis Hub Sites. 

Pris
26950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Alternativa betalsätt
Voucher och kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
10 nov
Live Online
1 dec
Live Online
10 jan
Live Online
11 apr
Live Online
20 jun
Live Online

Boka utbildning

Kursen täcker också best practices när det gäller införande av OneDrive, samt säkerhet och övervakning. Dessutom behandlas hur du planerar för och konfigurerar Managed Metadata, business Connectivity Services och Search.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till IT-proffs som administrerar SharePoint och OneDrive.

Kursen kräver dessa förkunskaper:

 • Grundläggande förståelse för tjänsterna i Microsoft 365.
 • Grundkunskaper i PowerShell.
 • Grundläggande förståelse för Active Directory och Azure AD.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Plan and Configure SharePoint Sites

This module is all about planning, configuring, and managing SharePoint sites. It discusses how SharePoint administrators use SharePoint Admin Center to manage the lifecycle of SharePoint sites in your organization.

After completing this module, students will be able to:

 • Create SharePoint sites.
 • Manage SharePoint site storage limits.
 • Create and configure SharePoint hub sites.
 • Describe how to use SharePoint Admin Center to manage SharePoint sites.
Module 2: Configure and Manage OneDrive

This module explains how to plan the deployment of OneDrive It discusses different approaches to deploy OneDrive based on different scenarios. It also introduces the capabilities to manage content in OneDrive.

After completing this module, students will be able to:

 • Manage users’ storage limits.
 • Configure data retention in OneDrive.
 • Use Group Policy to control OneDrive sync client settings.
 • Describe different methods to deploy OneDrive.
 • Describe how to use OneDrive Admin Center to manage OneDrive.
Module 3: Sharing and Security in SharePoint and OneDrive

This module is focused on sharing, security, and monitoring in Microsoft SharePoint and OneDrive. Specifically, we discuss planning and managing external sharing as well as access control in SharePoint and OneDrive. It also discusses how to use Microsoft 365 Admin Center to monitor the activities in Microsoft SharePoint and OneDrive.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the external sharing in Microsoft SharePoint and OneDrive.
 • Describe the options to manage device access to Microsoft SharePoint and OneDrive.
 • View Microsoft 365 reports that measure SharePoint and OneDrive usage.
Module 4: Manage User Profiles and Apps

This module is about user profile and customization in Microsoft SharePoint. It discusses manage User Profiles in Microsoft SharePoint. It also describes how to use the App Catalog to make custom business apps available for your SharePoint in Microsoft 365.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to configure user profile properties.
 • Describe how to manage audiences
 • Describe how to use the App Catalog to manage custom apps.
Module 5: Plan and Configure Managed Metadata and Business Connectivity Services

This module is about the Managed Metadata and Business Connectivity Services. It introduces the concepts of managed metadata as well as the process to import term sets. It also describes how to manage Business Connectivity Services and create an external list.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the functions of the Managed Metadata.
 • Create and manage term groups, term sets, and terms.
 • Explain the key components of a BDC model.
 • Describe the high-level architecture of BCS.
 • Explain the purpose of the Secure Store Service.
Module 6: Plan and Configure Search

This module is about SharePoint search service. It provides details on planning and configuring SharePoint search, including the difference between the classic and modern search experience. It also discusses how to customize search experience with different settings.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the difference between modern and classic search experiences.
 • Describe how to manage the search schema.
 • Explain the use and deployment of query rules.
 • Explain the use and deployment of result source.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post