Projektledning och projektarbete

Vad utmärker lyckade projekt idag?

Globalisering, digitalisering och olika generationskulturer är exempel på faktorer som i jämförelse med förr skapar mer komplexa projektmiljöer och organisationsstrukturer. Det ställs högre krav idag på kommunikation och samverkan. Hanteringen av krav, tid och kostnad kräver andra insikter, förhållningssätt och arbetssätt. Kvalitén i ett projekts leverans har en direkt koppling till hur välmående, motiverade och kompetenta medarbetarna är.

Vårt fokus är att stärka dig i din roll utifrån var du befinner dig och vad som skapar din framgång. Du kommer känna en tydlig koppling mellan din verklighet, träningen och nyttan. Du kommer kunna tillämpa nya insikter och metoder direkt efter avslutade utbildningar.

Våra utbildningar lär dig hantera mänskliga, organisatoriska och affärsmässiga faktorer. Vi gör det utifrån hur arbetet ser ut idag i både traditionella och tragila projektmiljöer där vi kombinerar det bästa från vetskapen av det traditionella med nya framgångsfaktorer inom agila arbetssätt.

Vi som utbildar har en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. Vi är specialister som är verksamma som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har vi tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.

Relaterade artiklar


Intressenthantering med agila värderingar

Intressenthantering med agila värderingar

Lär dig hantera kommunikationen vid en förändring. Här får du konkreta tips på hur du kan gå tillväga med agila värderingar som grund.

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven! Nils Lindell förklarar för oss hur Modern Agile fungerar i alla sorters projekt.

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

Motivation på arbetsplatsen är ett måste för att må bra, arbeta effektivt och känna lycka på jobbet. Här ger Niklas Laudon dig tre oslagbara verktyg!

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post