Projektledning och projektarbete

Vad utmärker lyckade projekt idag?

Globalisering, digitalisering och olika generationskulturer är exempel på faktorer som i jämförelse med förr skapar mer komplexa projektmiljöer och organisationsstrukturer. Det ställs högre krav idag på kommunikation och samverkan. Hanteringen av krav, tid och kostnad kräver andra insikter, förhållningssätt och arbetssätt. Kvalitén i ett projekts leverans har en direkt koppling till hur välmående, motiverade och kompetenta medarbetarna är.

Vårt fokus är att stärka dig i din roll utifrån var du befinner dig och vad som skapar din framgång. Du kommer känna en tydlig koppling mellan din verklighet, träningen och nyttan. Du kommer kunna tillämpa nya insikter och metoder direkt efter avslutade utbildningar.

Våra utbildningar lär dig hantera mänskliga, organisatoriska och affärsmässiga faktorer. Vi gör det utifrån hur arbetet ser ut idag i både traditionella och tragila projektmiljöer där vi kombinerar det bästa från vetskapen av det traditionella med nya framgångsfaktorer inom agila arbetssätt.

Vi som utbildar har en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. Vi är specialister som är verksamma som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har vi tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.


Framgångsrik projektdeltagare

Längd 1 dag
Kurskod AK105
Pris 6950 kr

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

Längd 1 dag
Kurskod AK102
Pris 7950 kr

Ledarskap i IT-projekt

Längd 3 dagar
Kurskod AK104
Pris 20450 kr

Prince2® Foundation

Längd 3 dagar
Kurskod AK130
Pris 17900 kr

Prince2® Practitioner

Längd 2 dagar
Kurskod AK131
Pris 12900 kr

Projektledning med agila metoder

Längd 2 dagar
Kurskod AK121
Pris 13950 kr

Projektledning i IT-projekt

Längd 3 dagar
Kurskod AK103
Pris 20450 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr

Framgångsrik digital transformation

Längd 1 dag
Kurskod AK202
Pris 9500 kr

Scrum för produktägare

Längd 2 dagar
Kurskod AK124
Pris 13950 kr

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

Längd 2 dagar
Kurskod AK140
Pris 11450 kr

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

Längd 2 dagar
Kurskod AK141
Pris 11450 kr

Relaterade artiklar

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

Motivation på arbetsplatsen är ett måste. Efter att ha jobbat med det de senaste 20 åren är det, för mig, tydligare än någonsin. Motivationen gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att...

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post