Projektledning och projektarbete

Vad utmärker lyckade projekt idag?

Globalisering, digitalisering och olika generationskulturer är exempel på faktorer som i jämförelse med förr skapar mer komplexa projektmiljöer och organisationsstrukturer. Det ställs högre krav idag på kommunikation och samverkan. Hanteringen av krav, tid och kostnad kräver andra insikter, förhållningssätt och arbetssätt. Kvalitén i ett projekts leverans har en direkt koppling till hur välmående, motiverade och kompetenta medarbetarna är.

Vårt fokus är att stärka dig i din roll utifrån var du befinner dig och vad som skapar din framgång. Du kommer känna en tydlig koppling mellan din verklighet, träningen och nyttan. Du kommer kunna tillämpa nya insikter och metoder direkt efter avslutade utbildningar.

Våra utbildningar lär dig hantera mänskliga, organisatoriska och affärsmässiga faktorer. Vi gör det utifrån hur arbetet ser ut idag i både traditionella och tragila projektmiljöer där vi kombinerar det bästa från vetskapen av det traditionella med nya framgångsfaktorer inom agila arbetssätt.

Vi som utbildar har en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. Vi är specialister som är verksamma som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har vi tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.


Projektledning i IT-projekt

Längd 3 dagar
Kurskod AK103
Pris 20450 kr

Projektledning med agila metoder

Längd 2 dagar
Kurskod AK121
Pris 13950 kr

Framgångsrik projektdeltagare

Längd 1 dag
Kurskod AK105
Pris 6950 kr

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

Längd 1 dag
Kurskod AK102
Pris 7950 kr

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

Längd 2 dagar
Kurskod AK140
Pris 11450 kr

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

Längd 2 dagar
Kurskod AK141
Pris 11450 kr

PRINCE2® Foundation 6th edition

Längd 3 dagar
Kurskod AK130
Pris 20400 kr

PRINCE2® Practitioner 6th edition

Längd 2 dagar
Kurskod AK131
Pris 15800 kr

Ledarskap i IT-projekt

Längd 2 dagar
Kurskod AK104
Pris 17450 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr

Framgångsrik digital transformation

Längd 1 dag
Kurskod AK202
Pris 9500 kr

SAFe® for Teams

Längd 2 dagar
Kurskod AK151
Pris 18950 kr

SAFe® for Architects

Längd 3 dagar
Kurskod AK157
Pris 23950 kr

SAFe® Agile Software Engineering

Längd 3 dagar
Kurskod AK156
Pris 23950 kr

SAFe® Agile Product and Solution Management

Längd 3 dagar
Kurskod AK158
Pris 23950 kr

SAFe® Lean Portfolio Management

Längd 3 dagar
Kurskod AK161
Pris 23950 kr

SAFe® Product Owner/Product Manager

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK154
Pris 18950 kr

SAFe® DevOps

Längd 2 dagar
Kurskod AK155
Pris 18950 kr

SAFe® Scrum Master

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK152
Pris 18950 kr

SAFe® Advanced Scrum Master

Längd 2 dagar
Kurskod AK153
Pris 18950 kr

Scrum för produktägare

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK124
Pris 13950 kr

Relaterade artiklar


Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven! Nils Lindell förklarar för oss hur Modern Agile fungerar i alla sorters projekt.

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

Motivation på arbetsplatsen är ett måste för att må bra, arbeta effektivt och känna lycka på jobbet. Här ger Niklas Laudon dig tre oslagbara verktyg!

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post