Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

Kurskod AK102

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter.

Pris
7950 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Att agera som beställare i ett projekt är därför en roll som ställer krav på kompetens om både linjeverksamheten och projektverksamheten och hur ledning, ledare och medarbetare samverkar med varandra i projektarbetet.

För att ge dig som beställare den förståelse som behövs för projektarbetsformen och din roll förmedlas insikter om projekt som arbetsform, projekttänk och framgång. Vi lägger stor vikt på bra förberedelser i initieringsfasen och i planeringsfasen där vi tränar oss i att förstå och skapa en tydlig och förankrad beställning och en stödjande projektplan för genomförandet, avslutet och utvärderingen av nyttan.

I arbetet med att skapa en tydlig beställning och stödjande plan går vi också igenom hanteringen av projektets intressenter, projektorganisationen, de olika rollernas befogenheter, ansvar, uppgifter och hur de samverkar effektivt och utvecklande med varandra under hela projektet.

Utbildningen baseras på en generell metodik med utgångspunkt från beställarens del i helheten. 

Läromedlet i kursen består av ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt arbete), dokumenterade resultat av övningarna, samt länkar till filmer relaterade till ämnet. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin långa praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till beställare, styrgruppsmedlemmar samt chefer och andra som vill veta mer om hur man initierar, styr, stödjer, kontrollerar och mäter ett projekt. 

Inga förkunskaper behövs.

Detaljerat innehåll


Kursmaterialet är på svenska, med detta innehåll:

 • Vad är ett projekt?
 • Vad är kvalitet i ett projekt?
 • Vad är en projektprocess och en modell?
 • Projekt, ett möte mellan olika perspektiv
 • Verksamheten
 • Människan
 • Projektet
 • Faktorer för framgångsrika projekt över tid
 • Vad är en projektorganisation och varför organiserar vi oss?
 • Projektbeställarens huvudsakliga ansvarområden
 • Säkerställa projektets nytta
 • Säkra resurser
 • Förankra projektet i organisationen och undanröja hinder
 • Samverka, stödja, och löpande styra projektet
 • Säkerställa lärande och effekter
 • Vilka befogenheter, vilket ansvar och vilka uppgifter har övriga roller i projektet?
 • Hur samverkar rollerna med varandra under projektets gång?
 • Från projektidé till att initiera och beställa ett projekt
 • Hur ser en projektplan ut och hur går arbetet till för att skapa en stödjande plan?
 • Löpande kontroll och styrning av projektarbetet
 • Vad är ett styrgruppsmöte?
 • Hur bedriver vi effektiva och utvecklande styrgruppsmöten?
 • Hur går Statusrapportering
 • Hur avslutas ett projekt?
 • Hur hanterar vi projektets nyttorealisering?
 • Hur bygger vi in ständig förbättring i projektprocessen?
 • Avslut och sammanfattning

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post