Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

Kurskod AK141

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Här kan du även göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. 

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
29 aug
Stockholm, Live Online
30 nov
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

I denna kurs får du även arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar.


Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver en djupare förståelse av Project och som vill kunna göra analyser och snygga utskrifter. Dessutom vänder sig kursen till dig som arbetar med flera samtidiga projekt med gemensamma resurser. Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Planera och följa upp projekt med Project. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Detaljerad information


 • Kort repetition av grundkursen Planera och följa upp projekt med Project
 • Ekonomisk uppföljning under projektet
 • Skapa mallar
 • Anpassa Project
 • Få överblick över flera samtidiga projekt
 • Kontrollera resurskonflikter mellan olika projekt
 • Skapa egna beräkningar och egna fält
 • Anpassningar av GANTT-schema
 • Skapa och skriva ut nätverksdiagram
 • Uppföljning av tider i Project
 • Avancerad vyhantering
 • Introduktion till makron för automatisering
 • Praktiska tips och tricks i Project
 • Kursdeltagarnas frågor

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post