Diplomerad projektledare

Kurskod AK113

Diplomerad projektledare

Denna diplomeringskurs ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. 

Pris
21950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
1 jul
Stockholm, Live Online
26 aug
Live Online
11 nov
Live Online

Boka utbildning

Du får bl.a. kunskap och insikter i projekt som arbetsform, utmaningar och framgångsfaktorer i olika projekt, projektledarrollen, projektledning och hur du kombinerar projektmetodik med Agila arbetssätt och värderingar.

Kursen använder exempel ur IT-projekt och bygger på framgångsfaktorer för alla typer av projekt baserat på aktuell och vedertagen forskning. 

Projektledning i IT-projekt

Arbetar du i IT-projekt och vill fokusera på kunskaperna snarare än diplomeringen, så rekommenderar vi vår kurs Projektledning i IT-projekt med ett innehåll som är snarlikt denna.


Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar eller skall arbeta i projektform och vill få kompetens i projektledning samt ett diplom som kvitto på detta. 

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet att projektarbete i någon form underlättar.

Läromedel och kursledare

Läromedlet består av en bok, ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt arbete), dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för ditt projektarbete samt länkar till filmer relaterade till ämnet. 

Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Diplomering

Under kursen kommer kursledaren att redogöra för ett antal diplomeringskriterier som alla grundas i att du skall ha hängt med i kursens tempo samt förstått och tillgodogjort dig nyckelmomenten i dess innehåll. Diplomeringen sker avslutningsvis på kursens sista dag.

Certifiering

Kursen är certifieringsgrundande genom att kursinnehållet kvalitetssäkrats för att stödja IPMA/PMI certifiering, SPI (Svenskt Projektindex) och standarden ISO 21500. 

Detaljerad information


Under kursen lär du dig:

 • Redogöra för projektmetodikens grunder
 • Redogöra för utmaningar
 • Hantera framgångsfaktorer
 • Förena traditionell projektledning med agila arbetssätt och värderingar
 • Starta ett projekt och samla in krav
 • Hantera mål
 • Strukturera och planera ett projekt
 • Använda mallar och analysstöd för projektplanering
 • Hantera tids- och resursplanering
 • Fördela befogenheter, ansvar och aktiviteter i ett projekt
 • Upprätta en tidplan med aktiviteter och delmål/milstolpar
 • Upprätta en projektbudget
 • Analysera och hantera risker i projekt
 • Följa upp hur ett projekt fortlöper och hantera ändringar
 • Tillämpa metoder för teamarbete och ständig förbättring
 • Avsluta ett projekt och dra lärdomar
 • Tillämpa metoder för att bilda och leda en projektgrupp

 Diplomeringen sker avslutningsvis på kursens sista dag.

"Bra upplägg. Mycket intressant information och material. Vi skulle kunna suttit i någon vecka till."

- Tidigare kursdeltagare

Lär dig mer


Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du? Hur ska vi tänka, bete oss och arbeta för att lyckas? Och vad finns det för nackdelar?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post