Red Hat Enterprise Linux - RHCSA Rapid Track

Kurskod RH199

Red Hat Enterprise Linux - RHCSA Rapid Track

Lär dig väsentlig Red Hat Enterprise Linux-konfiguration, administration och underhåll i ett komprimerat format utformat specifikt för erfarna Linux-systemadministratörer.

Pris
50950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
26 aug
Live Online
23 sep
Live Online

Boka utbildning

Kursen är avsedd för deltagare som redan har stor erfarenhet av Linux-administration. Den bygger vidare på deltagarens befintliga förståelse av kommandoradsbaserad Linux-systemadministration, och kombinerar Red Hat System Administration I och II i accelererat tempo.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för deltagare som redan har stor erfarenhet av Linux-administration.
Eleverna ska kunna utföra gemensamma kommandon med hjälp av skalet, arbeta med gemensamma kommandotillgångar och få åtkomst till mansidor för hjälp. Studenter som saknar denna kunskap uppmanas att istället gå Red Hat Enterprise Linux - System Administration I och Red Hat Enterprise Linux - System Administration II.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.


Lärdomar och mål

Efter avslutad kur ska deltagarna vara beredda att ta examen i Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).

Vilken kurs är rätt för dig?

Använd vårt Skills Assessment-verktyg för Red Hat-kompetens så hjälper vi dig hitta rätt kurs. Du kommer att få svara på frågor om vad du behöver kunna samt några kunskapsfrågor. 

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Accessing the command line
Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Managing files from the command line

Work with files from the bash shell prompt.

Managing local Linux users and groups

Manage Linux users and groups and administer local password policies.

Controlling access to files with Linux file system permissions

Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Managing SELinux security

Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.

Monitoring and managing Linux processes

Monitor and control processes running on the system.


Installing and updating software packages

Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Controlling services and daemons

Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Managing Red Hat Enterprise Linux networking

Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Analyzing and storing logs

Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Managing storage and file systems

Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.

Scheduling system tasks

Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.

Mounting network file systems

Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.

Limiting network communication with firewalld
Configure a basic local firewall.

Virtualization and kickstart

Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post