Red Hat Enterprise Linux - RHCSA Rapid Track with exam

Kurskod RH200

Red Hat Enterprise Linux - RHCSA Rapid Track with exam

Denna kurs är avsedd för studenter som redan har stor erfarenhet av Linux-administration och behandlar i en accelererad takt de uppgifter som omfattas av Red Hat System Administration I (RH124) och Red Hat System Administration II utan RHCSA examen (RH134).

Pris
37450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Efter avslutad kurs ska eleverna vara beredda att ta examen för Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).


Målgrupp och förkunskap

Kursen är avsedd för studenter som redan har flera års erfarenhet av Linux-administration.
Den förutsätter att du redan har befintlig förståelse av kommandoradsbaserad Linux-systemadministration. Deltagare ska kunna utföra vanliga skalkommandon, arbeta med vanliga kommandoalternativ och få åtkomst till man-sidor för hjälp. Studenter som saknar denna kunskap uppmanas starkt att istället ta Red Hat System Administration I (RH124) och Red Hat System Administration II utan RHCSA examen (RH134).

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Vilken kurs är rätt för dig?

Använd vårt Skills Assessment-verktyg för Red Hat-kompetens så hjälper vi dig hitta rätt kurs. Du kommer att få svara på frågor om vad du behöver kunna samt några kunskapsfrågor.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Accessing the command line

Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Managing Files from the command line

Work with files from the bash shell prompt.

Managing local Linux users and groups

Manage Linux users and groups and administer local password policies.

Controlling access to files with Linux file system permissions

Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Managing SELinux security

Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.

Monitoring and managing Linux processes

Monitor and control processes running on the system.

Installing and updating software packages

Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Controlling services and daemons

Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Managing Red Hat Enterprise Linux networking

Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Analyzing and storing logs

Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Managing storage and file systems

Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.

Scheduling system tasks

Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.

Mounting network file systems

Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.

Limiting network communication with firewalld

Configure a basic local firewall.

Virtualization and kickstart

Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post