Red Hat OpenShift - Containers, Kubernetes, and OpenShift Development II

Kurskod RH-DO295

Red Hat OpenShift - Containers, Kubernetes, and OpenShift Development II

Den här kursen lär dig designa, bygga och distribuera containeriserade applikationer till ett OpenShift-kluster.

Pris
41450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Ort och datum
21 nov
Live Online
20 mar
Live Online
24 apr
Live Online

Boka utbildning

Oavsett om du har till uppgift att skriva containerbaserade applikationer eller migrera befintliga brownfield-applikationer, ger den här kursen praktiska kunskaper för att öka din produktivitet med Red Hat OpenShift.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för utvecklare eller tekniker som antingen skall skriva containerbaserade applikationer eller migrera befintliga brownfield-applikationer med Red Hat OpenShift som plattform.

För att tillgodogöra dig kursen och hänga med i dess tempo förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att delta:

  • Kunna använda en Linux-terminalsession, utfärda OS-kommandon och vara bekant med shell scripting
  • Erfarenhet av webbapplikationsarkitekturer och därtill hörande teknologier

Att vara en Red Hat-certifierad systemadministratör rekommenderas, men krävs inte.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to container technology

Describe how software can run in containers orchestrated by Red Hat OpenShift Container Platform.

Create containerized services

Provision a server using container technology.

Manage containers

Manipulate prebuilt container images to create and manage containerized services.

Manage container images

Manage the life cycle of a container image from creation to deletion.

Create custom container images

Design and code a Dockerfile to build a custom container image.

Deploy containerized applications on OpenShift

Deploy single container applications on OpenShift Container Platform.

Troubleshoot containerized applications

Troubleshoot a containerized application deployed on OpenShift.

Deploy and manage applications on an OpenShift cluster

Use various application packaging methods to deploy applications to an OpenShift cluster, then manage their resources.

Design containerized applications for OpenShift

Select a containerization method for an application and create a container to run on an OpenShift cluster.

Publish enterprise container images

Create an enterprise registry and publish container images to it.

Build applications

Describe the OpenShift build process, then trigger and manage builds.

Customize source-to-image (S2I) builds

Customize an existing S2I base image and create a new one.

Create applications from OpenShift templates

Describe the elements of a template and create a multicontainer application template.

Manage application deployments

Monitor application health and implement various deployment methods for cloud-native applications.

Perform comprehensive review

Create and deploy cloudinative applications on OpenShift.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post