Red Hat OpenShift I - Introduction to Containers and Kubernetes

Kurskod RH-DO180

Avvikande kurslängd

När Red Hats 2-, 3- och 4-dagarskurser levereras Live Online (virtuellt) sker detta med kortare dagar och istället under en dag mer än i originalutförandet.

Red Hat OpenShift I - Introduction to Containers and Kubernetes

På denna kurs lär du dig containerisera enkla program och tjänster, distribuera dem med Docker, Kubernetes och Red Hat OpenShift, samt testa den containeriserade versionen och felsöka problem med implementeringen.

Pris
42950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
22 apr
Live Online
20 maj
Live Online
17 jun
Live Online
1 jul
Stockholm
29 jul
Live Online
19 aug
Live Online
9 sep
Live Online

Boka utbildning

OpenShift är en Kubernetes- och Docker-baserad PAAS-molnplattform från Red Hat. 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dessa målgrupper:

  • Utvecklare som vill containerisera programvara
  • Administratörer som är nya med containerteknik och container-orkestrering
  • Arkitekter som överväger att använda containerteknik i programvaruarkitekturer

Som deltagare förutsätts du behärska följande:

  • Kunna använda en Linux-terminalsession till att utfärda OS-kommandon
  • Ha en Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)-certifiering eller motsvarande erfarenhet
  • Ha erfarenhet av webbapplikationsarkitekturer och tillhörande teknik

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Vilken kurs är rätt för dig?

Använd vårt Skills Assessment-verktyg för Red Hat-kompetens så hjälper vi dig hitta rätt kurs. Du kommer att få svara på frågor om vad du behöver kunna samt några kunskapsfrågor.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Course introduction

Introduce and review the course.

Get started with container technology

Describe how software can run in containers orchestrated by Red Hat OpenShift Container Platform.

Create containerized services

Provision a server using container technology.

Manage containers

Manipulate pre-build container images to create and manage containerized services.

Manage container images

Manage the life cycle of a container image from creation to deletion.

Create custom container images

Design and code a Docker file to build a custom container image.

Deploy containerized applications on Red Hat OpenShift

Deploy single container applications on Red Hat OpenShift Container Platform.

Deploy multi-container applications

Deploy applications that are containerized using multiple container images.

Troubleshoot containerized applications

Troubleshoot a containerized application deployed on Red Hat OpenShift.

Comprehensive review of Introduction to Container, Kubernetes, and Red Hat OpenShift

Demonstrate how to containerize a software application, test it with Docker, and deploy it on a Red Hat OpenShift cluster.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post