Red Hat Openshift Administration II - Operating a Production Kubernetes Cluster

Kurskod RH-DO280

Avvikande kurslängd

När Red Hats 2-, 3- och 4-dagarskurser levereras Live Online (virtuellt) sker detta med kortare dagar och istället under en dag mer än i originalutförandet.

Red Hat Openshift Administration II - Operating a Production Kubernetes Cluster

Denna kurs gör en systemadministratör redo att installera, konfigurera och hantera Red Hat OpenShift Enterprise-instanser. OpenShift Enterprise, Red Hats plattform-as-a-service-tjänst (PaaS), erbjuder fördefinierade installationsmiljöer för applikationer av alla typer genom användande av containerteknik. Detta skapar en miljö som stöder DevOps-principerna, såsom minskad Time To Market (TTM) och continous delivery.

Pris
42950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
24 jun
Live Online
15 jul
Stockholm
12 aug
Live Online
26 aug
Live Online
16 sep
Live Online

Boka utbildning

OpenShift Enterprise är en nyckelteknologi i Red Hats DevOps-historia. Att använda PaaS har visat sig påskynda TTM för många organisationer. Kursen ger kunskapen att utnyttja plattformen i en DevOps-miljö.

I den här kursen kommer eleverna att lära sig hur man installerar och konfigurerar en instans av OpenShift Enterprise, testa instansen genom att distribuera en verklig applikation och hantera projekt/applikationer genom hands-on-labs.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för systemadministratörer (RHCSA och RHCE) som ansvarar för att skapa OpenShift Enterprise-instanser, distribuera applikationer, skapa processanpassningar samt hantera instanser och projekt.

Som deltagare förutsätts du besitta dessa förkunskaper:

  • Ha en djup förståelse för den arkitektur som används av OpenShift, motsvarande kurs DO180.
  • Ha goda kunskaper om administration av Red Hat Enterprise Linux, motsvarande kurserna Red Hat Enterprise Linux Administration I och II (RH124 och RH134)

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Vilken kurs är rätt för dig?

Använd vårt Skills Assessment-verktyg för Red Hat-kompetens så hjälper vi dig hitta rätt kurs. Du kommer att få svara på frågor om vad du behöver kunna samt några kunskapsfrågor.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Red Hat OpenShift Enterprise

Review features and architecture of OpenShift Enterprise.

Install OpenShift Enterprise

Install OpenShift Enterprise and configure a master and node.

Execute commands

Execute commands using the command line interface.

Build applications

Create, build, and deploy applications to an OpenShift Enterprise instance.

Persistent storage

Provision persistent storage and use it for the internal registry.

Build applications with source-to-image (S2I)

Create and build applications with S2I and templates.

Manage the system

Use OpenShift Enterprise components to manage deployed applications.

Customize OpenShift Enterprise

Customize resources and processes used by OpenShift Enterprise.

Comprehensive review

Practice and demonstrate knowledge and skills learned in the course.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post