Red Hat OpenShift Administration I+II - Containers, Kubernetes, and OpenShift Administration II

Kurskod RH-DO285

Red Hat OpenShift Administration I+II - Containers, Kubernetes, and OpenShift Administration II

Lär dig att bygga och hantera container-images, administrera ett OpenShift-kluster samt felsöka applikationer som körs på Kubernetes.

Pris
43950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
19 dec
Live Online
30 jan
Live Online
13 feb
Live Online
27 feb
Live Online
24 apr
Live Online
8 maj
Live Online
12 jun
Live Online
24 jul
Live Online
21 aug
Live Online
18 sep
Live Online

Boka utbildning

Denna fokuserade och intensiva, praktiska kurs lär dig bygga, konfigurera och hantera Red Hat OpenShift Container Platform. Du lär dig distribuera applikationer till lokala containermotorer och OpenShift-kluster, utföra daglig klusterhantering och felsöka distributionen av containeriserade applikationer.

Kursen kombinerar innehållet från två Red Hat OpenShift-kurser:


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-tekniker och systemingenjörer i en Red Hat-baserad nätverksmiljö som skall bygga och hantera container-images, administrera ett OpenShift-kluster samt felsöka applikationer som körs på Kubernetes.

För att tillgodogöra dig kursen och hänga med i dess tempo förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att delta:

  • Kunna använda en Linux-terminalsession, utfärda OS-kommandon och vara bekant med shell scripting
  • Erfarenhet av webbapplikationsarkitekturer och därtill hörande teknologier

Observera att kursen kombinerar innehåll från två kurser, och därför går i ett högre tempo.

Att vara en Red Hat-certifierad systemadministratör rekommenderas, men krävs inte.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to container technology

Describe how applications run in containers orchestrated by Red Hat OpenShift Container Platform.

Create containerized services

Provision a service using container technology.

Manage containers

Modify prebuilt container images to create and manage containerized services.

Manage container images

Manage the life cycle of a container image from creation to deletion.

Create custom container images

Design and code a Dockerfile to build a custom container image.

Deploy containerized applications on OpenShift

Use OpenShift Container Platform to deploy single container applications.

Deploy multicontainer applications

Deploy applications that are containerized using multiple container images.

Explore Red Hat OpenShift Container Platform

Describe the architecture of OpenShift Container Platform.

Verify the health of a cluster

Describe OpenShift installation methods and verify the health of a newly installed cluster.

Configure authentication and authorization

Configure authentication with the HTPasswd identity provider and assign roles to users and groups.

Configuring application security

Restrict permissions of applications using security context constraints and protect access credentials using secrets.

Configure OpenShift networking for applications

Troubleshoot OpenShift software-defined networking (SDN) and configure network policies.

Control pod scheduling

Control the nodes on which a pod runs.

Scale an OpenShift cluster

Control the size of an OpenShift cluster.

Describe cluster updates

Describe how to perform a cluster update.

Manage a cluster with the web console

Use the web console to manage a Red Hat OpenShift cluster.

Execute a comprehensive review

Verify, manage, and troubleshoot an OpenShift cluster for enterprise use.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post