Red Hat OpenShift Development II - Containerizing Applications

Kurskod RH-DO288

Avvikande kurslängd

När Red Hats 2-, 3- och 4-dagarskurser levereras Live Online (virtuellt) sker detta med kortare dagar och istället under en dag mer än i originalutförandet.

Red Hat OpenShift Development II - Containerizing Applications

Denna kurs förbättrar din förståelse för containrar som en nyckelteknik för att konfigurera och distribuera applikationer och mikroservices. Du lär dig utforma, bygga och distribuera containeriserade program för ett OpenShift-kluster. 

Pris
42950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
24 jun
Live Online
26 aug
Live Online
23 sep
Live Online

Boka utbildning

Oavsett om du skriver container-native-applikationer eller migrerar befintliga brownfield-applikationer, lär du dig att öka utvecklarproduktiviteten med Red Hat OpenShift Container Platform, en containeriserad applikationsplattform som gör det möjligt  att hantera containerdistribution och skala sina applikationer med Kubernetes.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till systemutvecklare och systemingenjörer som skall konfigurera alternativt distribuera applikationer eller mikroservices i en OpenShift-baserad containermiljö.

Som deltagare förutsätts du vara bekant med Kubernetes-baserad containerteknik. Till detta rekommenderar vi vår kurs Red Hat OpenShift Development I - Introduction to Containers.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Vilken kurs är rätt för dig?

Använd vårt Skills Assessment-verktyg för Red Hat-kompetens så hjälper vi dig hitta rätt kurs. Du kommer att få svara på frågor om vad du behöver kunna samt några kunskapsfrågor.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Deploy and manage applications on an OpenShift cluster

Deploy applications using various application packaging methods to an OpenShift cluster and manage their resources.

Design containerized applications for OpenShift

Select a containerization method for an application and create a container to run on an OpenShift cluster.

Publish enterprise container images

Create an enterprise registry and publish container images to it.

Manage building applications

Describe the OpenShift build process, in addition to triggering and managing builds.

Customize source-to-image builds

Customize an existing S2I base image and create a new one.

Create applications from OpenShift templates

Describe the elements of a template and create a multicontainer application template.

Manage application deployments

Monitor application health and implement various deployment methods for cloud-native applications.

Implement CI/CD pipelines in OpenShift

Create and deploy Jenkins pipelines to facilitate continuous integration and continuous deployment (CI/CD) with OpenShift.

Build cloud-native applications on OpenShift

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post