Red Hat OpenShift Development I - Introduction to Containers with Podman

Kurskod RH-DO188

Avvikande kurslängd

När Red Hats 2-, 3- och 4-dagarskurser levereras Live Online (virtuellt) sker detta med kortare dagar och istället under en dag mer än i originalutförandet.

Red Hat OpenShift Development I - Introduction to Containers with Podman

Denna Red Hat OpenShift-kurs är en utvecklarintroduktion till att bygga och hantera containrar med Podman för distribution av applikationer på container-plattformen Red Hat OpenShift.

Pris
32450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Kursen introducerar dig till att bygga, köra och hantera containrar med Podman och Red Hat OpenShift. Du bygger upp kärnkompetensen för att utveckla containerbaserade applikationer genom handgripliga övningar. Detta kommer du kunna tillämpa med alla versioner av OpenShift, inklusive Red Hat OpenShift på AWS (ROSA), Azure Red Hat OpenShift (ARO) och OpenShift Container Platform. 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för dig som är utvecklare eller site reliability engineer och är ny inom containerhantering.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra diug dess innehåll rekommenderar vi att du besitter viss erfarenhet av webbapplikations-arkitekturer och teknologier kopplade till detta.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Vilken kurs är rätt för dig?

Använd vårt Skills Assessment-verktyg för Red Hat-kompetens så hjälper vi dig hitta rätt kurs. Du kommer att få svara på frågor om vad du behöver kunna samt några kunskapsfrågor.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction and overview of containers

Describe how containers facilitate application development.

Podman basics

Manage and run containers with Podman.

Container images

Navigate container registries to find and manage container images.

Custom container images

Build custom container images to containerize applications.

Persisting data

Run database containers with persistence.

Troubleshooting containers

Analyze container logs and configure a remote debugger.

Multi-container applications with compose

Run multi-container applications using Compose.

Container orchestration with Kubernetes and OpenShift

Orchestrate containerized applications with Kubernetes and OpenShift.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post