Stolt partner till SAFe®

SAFe® (Scaled Agile Framwork) är det “ramverk” som enligt oss står på den bästa grunden för en verksamhet som vill genomföra en storskalig Lean-Agil transformation på ett framgångsrikt sätt.

Cornerstone är en stolt Bronspartner till SAFe®. Genom partnerskapet och de förmågor vi har hos våra experter öppnar vi upp många möjligheter till att stärka våra kunders utveckling med Lean-Agila förändringsarbeten i sin helhet. Vi finns här för att stötta dig, en start kan vara att besöka de utbildningar vi har inom SAFe®.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post