Administering a SQL Database

Kurskod M20764

Administering a SQL Database

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup/restore.

Pris
33950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Alternativa betalsätt
Voucher och kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
15 nov
Live Online
13 dec
Live Online
14 mar
Live Online
25 apr
Live Online
13 jun
Live Online
4 jul
Live Online
15 aug
Live Online

Boka utbildning

Denna kurs är en av de två kurser som handlar om att administrera SQL Server on-premises. Den handlar främst om administration av befintliga installationer. Den andra, Installing and provisioning SQL Server, har mer fokus på införande/utrullning av SQL Server och databaser.

Om du använder Microsofts hanterade varianter för SQL Server (Azure SQL Database eller Azure SQL Managed Instance) så rekommenderar vi kursen Administering Relational Databases on Microsoft Azure .


Målgrupp och förkunskaper

Den här utbildningen riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska administrera SQL Server.

Du bör vara bekant med operativsystemet Windows Server och dess huvudsakliga funktionalitet sedan tidigare.

Du bör även ha kunskaper om installation av SQL Server och ha arbetat med SQL Server Management Studio, SQCMD.EXE och SQL Server Configuration Manager. För detta rekommenderar vi kurs 20765, Installing and provisioning SQL Server.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

SQL Server Security

Protection of data within your Microsoft SQL Server databases is essential and requires a working knowledge of the issues and SQL Server security features. This module describes SQL Server security models, logins, users, partially contained databases, and cross-server authorization.

Assigning Server and Database Roles

Using roles simplifies the management of user permissions. With roles, you can control authenticated users’ access to system resources based on each user’s job function—rather than assigning permissions user-by-user, you can grant permissions to a role, then make users members of roles. Microsoft SQL Server includes support for security roles defined at server level and at database level.

Authorizing Users to Access Resources

In the previous modules, you have seen how Microsoft SQL Server security is organized and how sets of permissions can be assigned at the server and database level by using fixed server roles, user-defined server roles, fixed database roles, and application roles. The final step in authorizing users to access SQL Server resources is the authorization of users and roles to access server and database objects. In this module, you will see how these object permissions are managed. In addition to access permissions on database objects, SQL Server provides the ability to determine which users are allowed to execute code, such as stored procedures and functions. In many cases, these permissions and the permissions on the database objects are best configured at the schema level rather than at the level of the individual object. Schema-based permission grants can simplify your security architecture. You will explore the granting of permissions at the schema level in the final lesson of this module.

Protecting Data with Encryption and Auditing

This module describes the available options for auditing in SQL Server, how to use and manage the SQL Server Audit feature, and how to implement encryption.

Recovery Models and Backup Strategies

In this module, you will consider how to create a backup strategy that is aligned with organizational needs, based on the available backup models, and the role of the transaction logs in maintaining database consistency.

Backing Up SQL Server Databases

In the previous module, you learned how to plan a backup strategy for a SQL Server system. You can now learn how to perform SQL Server backups, including full and differential database backups, transaction log backups, and partial backups. In this module, you will learn how to apply various backup strategies.

Restoring SQL Server Databases

In this module, you will see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery.

Automating SQL Server Management

This module describes how to use SQL Server Agent to automate jobs, how to configure security contexts for jobs, and how to implement multiserver jobs.

Configuring Security for SQL Server Agent

This module describes the considerations for SQL Server Agent security and how to create a minimal privilege security environment for jobs that run in SQL Server Agent.

Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

One key aspect of managing Microsoft SQL Server in a proactive manner is to make sure you are aware of problems and events that occur in the server, as they happen. SQL Server logs a wealth of information about issues. You can configure it to advise you automatically when these issues occur, by using alerts and notifications. The most common way that SQL Server database administrators receive details of events of interest is by email message. This module covers the configuration of Database Mail, alerts, and notifications for a SQL Server instance, and the configuration of alerts for Microsoft Azure SQL Database.

Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

This module looks at how to use Windows PowerShell with Microsoft SQL Server. Businesses are constantly having to increase the efficiency and reliability of maintaining their IT infrastructure; with PowerShell, you can improve this efficiency and reliability by creating scripts to carry out tasks. PowerShell scripts can be tested and applied multiple times to multiple servers, saving your organization both time and money.

Tracing Access to SQL Server with Extended events

Monitoring performance metrics provides a great way to assess the overall performance of a database solution. However, there are occasions when you need to perform more detailed analysis of the activity occurring within a Microsoft SQL Server instance—to troubleshoot problems and identify ways to optimize workload performance. SQL Server Extended Events is a flexible, lightweight event-handling system built into the Microsoft SQL Server Database Engine. This module focuses on the architectural concepts, troubleshooting strategies and usage scenarios of Extended Events.

Monitoring SQL Server

The Microsoft SQL Server Database Engine can run for long periods without the need for administrative attention. However, if you regularly monitor the activity that occurs on the database server, you can deal with potential issues before they arise. SQL Server provides a number of tools that you can use to monitor current activity and record details of previous activity. You need to become familiar with what each of the tools does and how to use them.

Troubleshooting SQL Server

Database administrators working with Microsoft SQL Server need to adopt the important role of troubleshooter when issues arise—particularly if users of business-critical applications that rely on SQL Server databases are being prevented from working. It is important to have a solid methodology for resolving issues in general, and to be familiar with the most common issues that can arise when working with SQL Server systems.

Importing and Exporting Data

While a great deal of data residing in a Microsoft SQL Server system is entered directly by users who are running application programs, there is often a need to move data in other locations, to and from SQL Server. SQL Server provides a set of tools you can use to transfer data in and out. Some of these tools, such as the bcp (Bulk Copy Program) utility and SQL Server Integration Services, are external to the database engine. Other tools, such as the BULK INSERT statement and the OPENROWSET function, are implemented in the database engine. With SQL Server, you can also create data-tier applications that package all the tables, views, and instance objects associated with a user database into a single unit of deployment. In this module, you will explore these tools and techniques so that you can import and export data to and from SQL Server.

"Bra lärare med fokus på att visa det man ville se. Många tips om hur man kan göra saker bättre. Bra kurs..."

- Tidigare kursdeltagare

"Tibor Karaszi, utmärkt lärare, mycket realistiska och fokuserade exempel. Känner mig mycket tryggare i ämnet efter kursen. Betyg 5/5."

- Tidigare kursdeltagare

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post