Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Kurskod M10990

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Under den här kursen lär du dig hur du implementerar en lösning för dataanalys och rapporter med SQL Server Reporting Services.

Pris
33950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
14 feb
Live Online
30 maj
Live Online
5 sep
Live Online

Boka utbildning

Du lär dig att använda utvecklingsverktygen i Reporting Services för att skapa och hantera rapporter och skapa self service BI-lösningar.

Under kursen används SQL Server 2017, men det mesta du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner av SQL Server.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen är för dig som vill lära dig att skapa rapporter med Reporting Services.

Du bör ha goda förkunskaper inom Transact-SQL och databasdesign. Till detta rekommenderar vi vår kurs Querying Data with Transact-SQL.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Reporting Services

This module introduces Microsoft SQL Server Reporting Services, its components, and the tools used to work with it.

 • Introduction to reporting services
 • Reporting services components
 • Reporting services tools
Reporting Services Data Sources

Almost every report that you publish by using SQL Server Reporting Services (SSRS) will be built using data that’s obtained from one or more source systems. This lesson explains how to configure SSRS to interact with source data systems by working with data sources.

 • Data sources
 • Connection strings
 • Datasets
Creating Paginated Reports

This module shows you how to create different types of reports in Report Designer and Report Builder, in addition to using the Report Wizard.

 • Creating a report with the report wizard
 • Creating a report
 • Showing data graphically in a report
Working with Reporting Services Data

In this module, you will see how to use filters and parameters to make reports more dynamic and useful to business users.

 • Data filters
 • Report parameters
 • Implementing report filters and parameters
Visualizing Data with Report Services

As the amount of data being generated continues to grow, the need to make sense of its meaning increases. You use data visualization to make data easier to understand, and faster to interpret. Data visualizations highlight comparisons, show trends, and convey scale much faster than a table of numbers could.

 • Formatting data
 • Images and charts
 • Databars, sparklines, indicators, gauges, and maps
Summarizing Report Data

As the amount of data we need to deal with increases, so does the requirement to manage data by grouping and summarizing. In this module, you will learn how to create group structures, summarize data, and provide interactivity in your reports, so that users see the level of detail or summary that they need.

 • Sorting and grouping
 • Report sub-reports
 • Drilldown and drill through
Sharing Reporting Services Reports

When you have published a Reporting Services report, users can view the report interactively. In some situations, it can be advantageous to run reports automatically, either to improve performance through caching and snapshots, or to deliver reports to users—by using e-mail or other mechanisms. To run reports automatically, you need to understand how Reporting Services manages scheduling. This module covers report scheduling, caching and the report life cycle, and automatic subscription and delivery of reports.

 • Schedules
 • Report caching, snapshots, and comments
 • Report subscription and delivery
Administering Reporting Services

System administrators take responsibility for the configuration and day-to-day operations of IT systems. In SQL Server Reporting Services (SSRS), administrative tasks include the configuration of the web portal and web service, branding the web portal, and ensuring that access to sensitive reports is carefully controlled. Administrators also monitor and optimize performance.

 • Administering reporting services
 • Reporting services configuration
 • Reporting services performance
Extending and Integrating Reporting Services

Although Reporting Services is a powerful tool, its built-in capabilities might not always meet your needs. This module covers the methods for extending the functionality of Reporting Services with expressions and custom code. You will also learn about the methods for working with Reporting Services programmatically, and integrating Reporting Services reports into other applications.

 • Expressions and embedded code
 • Extending reporting services
 • Integrating reporting services
Introduction to Mobile Reports

This module introduces the design and publication of reports that are intended for consumption on mobile devices, such as smartphones and tablets. Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) includes support for mobile reports, although the tools that are used to design and publish mobile reports are different to the tools used for the paginated reports discussed in the earlier modules of this course.

 • Overview of mobile reports
 • Preparing data for mobile reports
 • Mobile report publisher
Developing Mobile Reports

In this module, you will learn about the element types that you can add to your Microsoft SQL Server Reporting Services mobile reports. You will also learn about working with dataset parameters, and how to add drillthrough actions to your reports.

 • Designing and publishing mobile reports
 • Drillthrough in mobile reports

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post