Developing SQL Data Models using Analysis Services

Kurskod T2768

Developing SQL Data Models using Analysis Services

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services (SSAS). Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX.

Pris
27950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Under den här kursen används SQL Server 2017, men mesta du lär dig kan även kan tillämpas i senare versioner av SQL Server.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till BI-utvecklare som ska utveckla Business Intelligence-lösningar.

Du bör ha goda kunskaper och god erfarenhet inom Transact-SQL och databasdesign. Till detta rekommenderar vi vår kurs Querying Data with Transact-SQL .

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

This module introduces key BI concepts and the Microsoft BI product suite.

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft business Intelligence platform
Creating Multidimensional Databases

This module describes how to create multidimensional databases using SQL Server Analysis Services.

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Data Sources and Data Source Views
 • Cubes
 • Overview of Cube Security
 • Configure SSAS
 • Monitoring SSAS
Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to implement dimensions in a cube.

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Implementing Sorting and Grouping Attributes
 • Slowly Changing Dimensions
Working with Measures and Measure Groups

This module describes how to implement measures and measure groups in a cube.

 • Working with measures
 • Working with measure groups
Introduction to MDX

This module describes the MDX syntax and how to use MDX.

 • MDX fundamentals
 • Adding calculations to a cube
 • Using MDX to query a cube
Customizing Cube Functionality

This module describes how to customize a cube.

 • Implementing key performance indicators
 • Implementing actions
 • Implementing perspectives
 • Implementing translations
Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

This module describes how to implement a tabular data model in PowerPivot.

 • Introduction to tabular data models
 • Creating a tabular data model
 • Using an analysis services tabular model in an enterprise BI solution
Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

This module describes how to use DAX to create measures and calculated columns in a tabular data model.

 • DAX fundamentals
 • Using DAX to create calculated columns and measures in a tabular data model
Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module describes how to use data mining for predictive analysis.

 • Overview of Data Mining
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming a Data-Mining Model
 • Using the Data Mining add-in for Excel

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post