Implementing SQL Server Failover Clustering

Kurskod TSS-122

Implementing SQL Server Failover Clustering

Lär dig bemästra SQL Server Failover Clustering, den mest populära lösningen för hög tillgänglighet inom SQL Server-området. Den här intensiva kursen är perfekt för databasproffs som vill skaffa färdigheter i att konfigurera och hantera SQL Server failover-kluster och gör dig redo att hantera Failover Clustering i verkliga situationer.

Pris
4850 kr (exklusive moms)
Längd
En halv dag, från kl. 9
Ort och datum
4 sep
Live Online

Boka utbildning

Kursen ingår i vår Skillup Series och har fokus på praktiska tillämpningar och best practice och ger dig möjlighet att delta i expertledda diskussioner för att effektivt implementera, hantera och optimera SQL Server Failover Clustering. Kursen är en halvdag lång och består av kursledarens föreläsningar och demonstrationer. 


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig til databasadministratörer och systemadministratörer som vil fördjupa sin förståelse och sina färdigheter inom hög tillgänglighet.

Du bör ha grundläggande kännedom om Windows Server och SQL Server-administration. Den här kursen hålls på engelska.

Om Karol Papaj, kursledaren

Karol Papaj är mentor på Lucient sedan 2006. Han har arbetat med SQL Server sedan version 6.5 och hans specialitet är data och BI på Microsoftplattformen. Karol är en frekvent talare på europeiska konferenser.

Detaljerad information


Kurmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Windows Server Failover Clustering (WSFC)

Start with the essentials of WSFC, learning how to establish a two-node cluster setup, the foundation for advanced practices.

Setting Up a SQL Server Failover Cluster

Progress to setting up a two-node SQL Server failover cluster, covering the installation and configuration of SQL Server 2019 in a clustered environment.

Managing Your Cluster

Learn techniques for maintaining and optimizing your failover cluster, ensuring high availability and quick recovery.

Troubleshooting Common Issues

Gain the knowledge to troubleshoot common problems, maintaining cluster health and addressing issues effectively.

Spana in vårt senaste koncept!

SkillUp Series är halvdagsutbildningar som täcker aktuella och relevanta ämnen med
branschens främsta experter. Perfekt för dig med ett fullspäckat schema som ändå
vill hålla dig uppdaterad. Tillfället är digitalt så du kan koppla upp dig där du befinner
dig.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post