Querying Data with Transact-SQL

Kurskod MDP-080mod

Kombinera till bättre pris

Boka den här kursen samtidigt som vår kurs Querying Data with Transact-SQL - Continuation Course så får du båda till priset 36 950 :-

Querying Data with Transact-SQL

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL (T-SQL), som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence.

Pris
27950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
26 aug
Stockholm, Live Online
30 sep
Live Online
28 okt
Stockholm, Live Online
9 dec
Stockholm, Live Online
20 jan
Live Online

Boka utbildning

Du lär dig bland annat att skapa SQL-frågor för att filtrera, sortera och gruppera data, hur du ställer frågor mot multipla tabeller och hur du använder de inbyggda funktionerna i SQL Server.

Denna kurs är lämplig oavsett om man har SQL Server on-premise eller som en molntjänst (såsom Azure SQL Database eller Azure SQL Managed Instance).


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till alla som behöver kunna skriva frågor med T-SQL. Det inkluderar SQL Server-administratörer, databasutvecklare, samt BI-proffs. Den lämpar sig även för den som behöver förstå sig på SQL Server för att sedan lära sig skapa rapporter, analysera data eller utveckla klientapplikationer.

Du behöver en grundläggande förståelse för relationsdatabaser sedan tidigare.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Getting Started with Transact-SQL

In this module you will learn about the basics of the Transact-SQL (T-SQL) language, as well as general properties and terminology of relational databases. This module will also introduce the basic SELECT statement for retrieving data from a table.

 • Introduction to Transact-SQL
 • Using the SELECT statement
Sorting and Filtering Query Results

In the module you will learn how to control what data is returned, the order in which it is returned. You will use the ORDER BY clause, with and without paging. You will learn about various kinds of filters that can be used in the WHERE clause to control which data rows are returned. You will also learn how to manage the results by removing duplicates with DISTINCT.

 • Sorting query results
 • Filtering the data
Using Joins and Subqueries

In this module, you will explore T-SQL queries which access data from multiple tables with various kinds of JOIN operations and simple subqueries.

 • Using JOIN operations
 • Using subqueries
 • Understand the difference between correlated and self-contained subqueries
Using Built-in Functions

In the module you will explore the use of built-in functions for returning computed or special values in the SELECT list or in the WHERE clause. Functions include math functions, string functions and system functions. There are other types of functions that will be mentioned, but not discussed in detail. You will also learn how to combine rows of data into a single group, providing summary information for the group such as SUM, MIN or MAX.

 • Getting started with scalar functions
 • Grouping aggregated results
Modifying Data

In this module, you will learn the T-SQL statements for modifying table data including UPDATE, DELETE and MERGE as well as various options for INSERT including creating a new table with data from an existing table. You will also look at how to have the system automatically supply values for columns as the data is inserted.

 • Inserting data into tables
 • Modifying and deleting data

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post