Querying Data with Transact-SQL Part 1

Kurskod M20761-1

Kombinera till bättre pris

Boka den här kursen samtidigt som vår kurs Querying Data with Transact-SQL Part 2 så får du båda till priset 32 950 :-
Querying Data with Transact-SQL Part 1

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL (T-SQL), som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence.

Pris
25450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Du lär dig bland annat att skapa SQL-frågor för att filtrera, sortera och gruppera data, hur du ställer frågor mot multipla tabeller och hur du använder de inbyggda funktionerna i SQL Server.

Denna kurs är lämplig oavsett om man har SQL Server on-premise eller som en molntjänst (såsom Azure SQL Database eller Azure SQL Managed Instance).


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till SQL Server-administratörer, -utvecklare samt BI-proffs. Den lämpar sig även för den som behöver förstå sig på SQL Server för att sedan lära sig skapa rapporter, analysera data eller utveckla klientapplikationer.

Du behöver en grundläggande förståelse för relationsdatabaser sedan tidigare.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Microsoft SQL Server 

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio.

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
Introduction to T-SQL Querying

This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements.

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
Writing SELECT Queries

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions
Querying Multiple Tables

This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. 

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
Sorting and Filtering Data

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results.

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values
Working with SQL Server Data Types

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence.

 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
Using DML to Modify Data

This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data.

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data
Using Built-In Functions

This module introduces some of the many built in functions in SQL Server.

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL
Grouping and Aggregating Data

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. 

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
Using Subqueries

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators.

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
Using Set Operators

This module introduces the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets.

 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post