SQL Server Availability Groups for High Availability and Disaster Recovery

Kurskod TSS-121

SQL Server Availability Groups for High Availability and Disaster Recovery

Lär dig hantera SQL Server Availability Groups, den senaste och mest dynamiska lösningen för hög tillgänglighet (HA) och katastrofåterställning (DR) i SQL Server. Den här kursen är anpassad för SQL Server-proffs som vill bemästra komplexiteten i Availability Groups för att säkerställa robust dataskydd och oavbruten service.

Pris
4850 kr (exklusive moms)
Längd
En halvdag, från kl. 9
Ort och datum
11 sep
Live Online

Boka utbildning

Deltagarna kommer att få lära sig att att konfigurera, hantera och felsöka Availability Groups för att säkerställa att deras databaser förblir högt tillgängliga och motståndskraftiga mot dataförlust eller systemfel. Kursen går från grundläggande begrepp till avancerade konfigurationer inom SQL Server Availability Groups.

Kursen ingår i vår Skillup Series. Kursen är en halvdag lång och består av kursledarens föreläsningar och demonstrationer. 


Målgrupp och förkunskaper

Det här kursen är perfekt för SQL Server-databasadministratörer, systemadministratörer och IT-proffs som siktar på att specialisera sig inom de senaste HA/DR-teknologierna inom SQL Server.

Du bör ha grundläggande kännedom om Windows Server och SQL Server-administration. Den här kursen hålls på engelska.

Om Karol Papaj, kursledaren

Karol Papaj är mentor på Lucient sedan 2006. Han har arbetat med SQL Server sedan version 6.5 och hans specialitet är data och BI på Microsoftplattformen. Karol är en frekvent talare på europeiska konferenser.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Windows Server Failover Clustering (WSFC)

Start with the essentials of WSFC, learning how to establish a five-node cluster setup, the foundation for advanced practices.

Introduction to SQL Server Availability Groups

Begin with an overview of Availability Groups, understanding their role and benefits in HA/DR strategies. Learn the key concepts and architecture underlying this powerful feature.

Configuring and Managing Availability Groups

Dive into the practical setup of Availability Groups, covering aspects from initial configuration to managing primary and secondary replicas. Gain insights into synchronous and asynchronous data replication for optimal performance and data integrity.

Advanced Features and Best Practices

Explore advanced features introduced in the latest SQL Server versions. Learn about workload offloading, read-only routing, automatic failover, and using listeners for client connectivity.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post