Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

Kurskod MMS-600mod

Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

Den här intensiva fyradagarskursen vänder sig till utvecklare och arkitekter som vill lära sig att bygga lösningar för SharePoint Online och Office 365, med moderna verktyg och senaste Best Practice. Kursen behandlar centrala delar av Microsoft 365-plattformen: att implementera Microsoft Identity, arbeta med Microsoft Graph, utöka och anpassa Microsoft 365 och att utveckla appar för Teams.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
12 dec
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Du får också kunskaper om UI-element (såsom Adaptive Cards och UI Fabric) och integrationspunkter som Office Add-ins, SharePoint Framework och Actionable Messages.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till utvecklare som vill lära sig att använda Microsoft 365 som utvecklingsplattform. Kursen kräver att du är van att skriva kod och har grundkunskaper om REST API:er, JSON, OAuth2, OData, OpenID Connect, Microsoft identities inklusive Azure AD och Microsoft accounts.

Det är en fördel om du har erfarenhet av att bygga lösningar för Teams eller SharePoint Framework.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Implement Microsoft Identity

In this module, you will learn to implement Microsoft identity including registering an application, implanting authentication, configuring permissions to consume an API, and creating a service to access Microsoft Graph.

 • Getting Started with Microsoft Identity
 • Application types in Microsoft identity
 • Permissions and Consent Framework
 • Secure custom APIs with Microsoft Identity
 • Work with users, groups, and roles in custom apps and APIs
Build apps with Microsoft Graph

In this module you will learn how to access user data, explore query parameters, manage a group lifecycle, access files, and optimize network traffic using Microsoft Graph.

 • Optimize data usage with query parameters
 • Optimize network traffic with Microsoft Graph
 • Access user data from Microsoft Graph
 • Manage Group lifecycle with Microsoft Graph
 • Access Files with Microsoft Graph
 • Use change notifications and track changes with Microsoft Graph
Extend Microsoft 365

In this module you will learn about SharePoint Framework web parts, extensions, and how to package and deploy a SPFx solution. You will also work with Office Add-ins, task pane add-ins, JavaScript APIs, Office UI Fabric, and actionable messages with adaptive cards.

 • Introduction to customizing and extending SharePoint
 • Introduction to Office client customization with add-ins
Develop apps for Microsoft Teams

In this module you will look at the components of a Teams App, work with webhooks, tabs, and conversational bots.

 • Overview of building apps for Microsoft Teams
 • Task-oriented interactions with messaging extensions
 • Tabs in Microsoft Teams
 • Create interactive conversational bots
 • Collect input with task modules
 • Webhooks in Microsoft Teams
 • The Microsoft Graph teamwork endpoint
 • Authentication and single sign-on in Microsoft Teams

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post