Core JavaScript

Kurskod A363

Core JavaScript

Denna kurs är utformad för att ge dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att programmera i JavaScript, med särskilt fokus på front-end. Du lär dig  om variabler och datatyper, funktioner, programflöde, DOM, händelsehantering och web APIs.

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
20 jun
Live Online
25 jun
Live Online
18 jul
Live Online
13 aug
Live Online
5 sep
Live Online
1 okt
Live Online
31 okt
Live Online
12 nov
Live Online
12 dec
Live Online
7 jan
Live Online
6 feb
Live Online
18 feb
Live Online
20 mar
Live Online
25 mar
Live Online
1 maj
Live Online
13 maj
Live Online

Boka utbildning

JavaScript är ett av de mest populära och vanligast använda programmeringsspråken idag. Det är inte bara webbens språk och språket för front-end-ramverken som Angular och React, utan kan nu användas för att bygga vad som helst (front-end, back-end eller annat) tack vare runtime-miljöer som NodeJS.

Denna kurs utgår från ES6 som grundspecifikation för JavaScript eftersom ES6 nu är allmänt stödd.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till webbutvecklare  som kommer att bygga eller underhålla JavaScript-applikationer.

Kursen kräver grundkunskaper om HTML och CSS samt grundläggande kunskaper om programmering.

 

Detaljerad information


Introduction
 • Setting up the development environment
 • What is JavaScript?
 • HTML and CSS - a brief refresher
 • Embedding JavaScript in HTML
 • Executing JavaScript with NodeJS
 • Browser JS vs. NodeJS
 • A simple example
 • Syntax and comments
 • ECMAScript and JavaScript
 • Deployment
Values, Variables And Types
 • Values
 • Variables
 • var, let, and const
 • Naming conventions
 • Numbers
 • Strings
 • Booleans
 • Arrays
 • Objects
 • The typeof operator
 • Dynamic typing
 • Type conversion and coercion
 • Arithmetic
 • Handling text incl. template literals
Functions
 • Function declarations
 • Parameters
 • Return statements
 • Function expressions
 • Arrow functions
 • Declaration, expression, or arrow function?
 • Calling functions
 • Pass by value or reference?
 • An introduction to scope
 • Default parameters
 • Built-in functions
Program flow
 • Relational and logical operators
 • Equalty comparisons and sameness
 • Truthy and falsey
 • Conditional statements
 • Iterative statements
 • Error handling
 • Debugging
Objects
 • Objects (again)
 • Properties
 • Dot notation
 • Square bracket notation
 • Function properties (methods)
 • The this keyword
 • Iterating over object properties
 • The Object type
 • Array objects and methods
 • String objects and methods
DOM referencing and manipulation
 • HTML elements and JavaScript objects
 • The DOM
 • DOM referencing
 • DOM data types
 • Element manipulation
 • Creating, adding and removing elements
Event handling
 • Events
 • Event propagation
 • Event listeners
 • Event listener registration
 • The event object
Web APIs
 • What is an API?
 • Browser APIs
 • Accessing browser APIs
 • Date
 • Math
 • RegExp
 • JSON
 • Client-side storage
 • Geolocation
 • Others

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post