Developing Solutions for Microsoft Azure

Kurskod MAZ-204

Developing Solutions for Microsoft Azure

Under den här kursen lär du dig hur du utvecklar lösningar i Azure. Du lär dig bland annat hur du skapar Azure Functions, hur du implementerar och hanterar webbappar, utnyttjar olika sätt att lagra data i Azure samt hur du använder Azures tjänster för autentisering och auktorisation. 

Pris
34950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
13 dec
Live Online
7 mar
Live Online
25 apr
Live Online
22 aug
Live Online

Boka utbildning

Vidare täcker kursen hur du använder KeyVault och Managed Identities, hur du ansluter till och konsumerar Azure-tjänster samt hur du övervakar, felsöker och optimerar din lösning.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till utvecklare som ska utveckla lösningar för Azure.

Som förkunskaper ska du ha viss erfarenhet av Azure och kunna programmera i minst ett språk som stöds i Azure. C# används för de flesta exempel.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Creating Azure App Service Web Apps

Students will learn how to build a web application on the Azure App Service platform. They will learn how the platform functions and how to create, configure, scale, secure, and deploy to the App Service platform.

 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service Web App
 • Configuring and Monitoring App Service apps
 • Scaling App Service apps
 • Azure App Service staging environments

Implement Azure functions

This module covers creating Functions apps, and how to integrate triggers and inputs/outputs in to the app.

 • Azure Functions overview
 • Developing Azure Functions
 • Implement Durable Functions

Develop solutions that use blob storage

Students will learn how Azure Blob storage works, how to manage data through the hot/cold/archive blob storage lifecycle, and how to use the Azure Blob storage client library to manage data and metadata.

 • Azure Blob storage core concepts
 • Managing the Azure Blob storage lifecycle
 • Working with Azure Blob storage

Develop solutions that use Cosmos DB storage

Students will learn how Cosmos DB is structured and how data consistency is managed. Students will also learn how to create Cosmos DB accounts and create databases, containers, and items by using a mix of the Azure Portal and the .NET SDK.

 • Azure Cosmos DB overview
 • Azure Cosmos DB data structure
 • Working with Azure Cosmos DB resources and data

Implement IaaS solutions

This module instructs students on how to use create VMs and container images to use in their solutions. It covers creating VMs, using ARM templates to automate resource deployment, create and manage Docker images, publishing an image to the Azure Container Registry, and running a container in Azure Container Instances.

 • Provisioning VMs in Azure
 • Create and deploy ARM templates
 • Create container images for solutions
 • Publish a container image to Azure Container Registry
 • Create and run container images in Azure Container Instances

Implement user authentication and authorization

Students will learn how to leverage the Microsoft Identity Platform v2.0 to manage authentication and access to resources. Students will also learn how to use the Microsoft Authentication Library and Microsoft Graph to authenticate a user and retrieve information stored in Azure, and how and when to use Shared Access Signatures.

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Authentication using the Microsoft Authentication Library
 • Using Microsoft Graph
 • Authorizing data operations in Azure Storage

Implement secure cloud solutions

This module covers how to secure the information (keys, secrets, certificates) an application uses to access resources. It also covers securing application configuration information.

 • Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
 • Implement Managed Identities for Azure resources
 • Secure app configuration data by using Azure App Configuration

Implement API Management

Students will learn how to publish APIs, create policies to manage information shared through the API, and to manage access to their APIs by using the Azure API Management service.

 • API Management overview
 • Defining policies for APIs
 • Securing your APIs

Develop App Service Logic Apps

This module teaches students how to use Azure Logic Apps to schedule, automate, and orchestrate tasks, business processes, workflows, and services across enterprises or organizations.

 • Azure Logic Apps overview
 • Creating custom connectors for Logic Apps

Develop event-based solutions

Students will learn how to build applications with event-based architectures.

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Develop message-based solutions

Students will learn how to build applications with message-based architectures.

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Monitor and optimize Azure solutions

This module teaches students how to instrument their code for telemetry and how to analyze and troubleshoot their apps.

 • Overview of monitoring in Azure
 • Instrument an app for monitoring
 • Analyzing and troubleshooting apps
 • Implement code that handles transient faults

Integrate caching and content delivery within solutions

Students will learn how to use different caching services to improve the performance of their apps.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post