Developing Solutions for Microsoft Azure

Kurskod MAZ-204

Developing Solutions for Microsoft Azure

Under den här kursen lär du dig hur du utvecklar lösningar i Azure. Du lär dig bland annat hur du skapar Azure Functions, hur du implementerar och hanterar webbappar, utnyttjar olika sätt att lagra data i Azure samt hur du använder Azures tjänster för autentisering och auktorisation. 

Pris
36950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
13 mar
Live Online
24 apr
Stockholm, Live Online
3 jul
Live Online
28 aug
Live Online

Boka utbildning

Vidare täcker kursen hur du använder KeyVault och Managed Identities, hur du utvecklar lösningar med event-baserad arkitektur samt hur du övervakar, felsöker och optimerar din lösning.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till utvecklare som ska utveckla lösningar för Azure.

Som förkunskaper ska du ha viss erfarenhet av Azure och kunna programmera i minst ett språk som stöds i Azure. C# används för de flesta exempel.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Create Azure App Service web apps

Learn how Azure App Service functions and how to create and update an app. Explore App Service authentication and authorization, configuring app settings, scale apps, and how to use deployment slots.

 • Explore Azure App Service
 • Configure web app settings
 • Scale apps in Azure App Service
 • Explore Azure App Service deployment slots
Implement Azure functions

Learn how to create and deploy Azure Functions. Explore hosting options, bindings, triggers, and how to use Durable Functions to define stateful workflows.

 • Explore Azure Functions
 • Develop Azure Functions
 • Implement Durable Functions
Develop solutions that use Blob storage

Learn how to create Azure Blob storage resources, manage data through the blob storage lifecycle, and work with containers and items by using the Azure Blob storage client library V12 for .NET.

 • Explore Azure Blob storage
 • Manage the Azure Blob storage lifecycle
 • Work with Azure Blob storage
Develop solutions that use Azure Cosmos DB

Learn how to create Azure Cosmos DB resources with the appropriate consistency levels, choose and create a partition key, and perform data operations by using the .NET SDK V3 for Azure Cosmos DB.

 • Explore Azure Cosmos DB
 • Implement partitioning in Azure Cosmos DB
 • Work with Azure Cosmos DB
Implement infrastructure as a service solutions

Learn how to create and deploy virtual machine, deploy resources using Azure Resource Manager templates, and manage and deploy containers.

 • Provision virtual machines in Azure
 • Create and deploy Azure Resource Manager templates
 • Manage container images in Azure Container Registry
 • Run container images in Azure Container Instances
Implement user authentication and authorization

Learn how to implement authentication and authorization to resources by using the Microsoft identity platform, Microsoft Authentication Library, shared access signatures, and use Microsoft Graph.

 • Explore the Microsoft identity platform
 • Implement authentication by using the Microsoft Authentication Library
 • Implement shared access signatures
 • Explore Microsoft Graph
Implement secure cloud solutions

Learn how to more securely deploy apps in Azure by using Azure Key Vault, managed identities, and Azure App Configuration.

 • Implement Azure Key Vault
 • Implement managed identities
 • Implement Azure App Configuration
Implement API Management

Learn how the API Management service functions, how to transform and secure APIs, and how to create a backend API.

 • Explore API Management
Develop event-based solutions

Learn how to build applications with event-based architectures by integrating Azure Event Grid and Azure Event Hubs in to your solution.

 • Explore Azure Event Grid
 • Explore Azure Event Hubs
Develop message-based solutions

Learn how to build applications with message-based architectures by integrating Azure Service Bus and Azure Queue Storage in to your solution.

 • Discover Azure message queues
Instrument solutions to support monitoring and logging

Learn how to instrument apps to enable Application Insights to monitor performance and help troubleshoot issues.

 • Monitor app performance
Integrate caching and content delivery within solutions

Learn how to improve the performance and scalability of your applications by integrating Azure Cache for Redis and Azure Content Delivery Network in to your solution.

 • Develop for Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post