Developing Windows Azure and Web Services

Kurskod M20487

Developing Windows Azure and Web Services

Denna kurs riktar sig till .NET-utvecklare som ska designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och/eller mot externa källor.

Pris
36950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen behandlar utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till erfarna .NET-utvecklare. Du behöver vara bekant med C#-programmering och med angränsande koncept som Lambda-uttryck, LINQ, n-tier, ADO.Net samt XML-datastrukturer.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

 

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Overview of service and cloud technologies

This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Core and the Azure. 

 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • Manipulating Data
Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

In this module, you will learn about the Entity Framework data model, and about how to create, read, update, and delete data. Entity Framework is a rich object-relational mapper, which provides a convenient and powerful application programming interface (API) to manipulate data. This module focuses on the Code First approach with Entity Framework.

 • ADO.NET Overview
 • Creating an Entity Data Model
 • Querying Data
Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIs

ASP.NET Core Web API provides a robust and modern framework for creating Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-based services. In this module, you will be introduced to the HTTP-based services. You will learn how HTTP works and become familiar with HTTP messages, HTTP methods, status codes, and headers. You will also be introduced to the Representational State Transfer (REST) architectural style and hypermedia. You will learn how to create HTTP-based services by using ASP.NET Core Web API. You will also learn how to consume them from various clients. After Lesson 3, in the lab "Creating an ASP.NET Core Web APIs", you will create a web API and consume it from a client.

 • HTTP Services
 • Creating an ASP.NET Core Web API
 • Consuming ASP.NET Core Web APIs
 • Handling HTTP Requests and Responses
 • Automatically Generating HTTP Requests and Responses
Extending ASP.NET Core HTTP Services

ASP.NET Core Web API provides a complete solution for building HTTP services, but services often have various needs and dependencies. In many cases, you will need to extend or customize the way ASP.NET Core Web API executes your service. Handling needs such as applying error handling and logging integrate with other components of your application and supporting other standards that are available in the HTTP world. Understanding the way ASP.NET Core Web API works is important when you extend ASP.NET Core Web API. The division of responsibilities between components and the order of execution are important when intervening with the way ASP.NET Core Web API executes. Finally, with ASP.NET Core Web API, you can also extend the way you interact with other parts of your system. With the dependency resolver mechanism, you can control how instances of your service are created, giving you complete control on managing dependencies of the services.

 • The ASP.NET Core Request Pipeline
 • Customizing Controllers and Actions
 • Injecting Dependencies into Controllers
Hosting Services On-Premises and in Azure

In this module you will learn how to host your application on-premises and on Azure. You will also learn about Docker containers, and writing serverless applications with Azure functions.

 • Hosting Services on-premises
 • Hosting Services in Azure App Service
 • Packaging Services in Containers
 • Implementing Serverless Services
Deploying and Managing Services

In this module, you will learn about Web Deploy and how to deploy web applications by using Web Deploy in Visual Studio. You will also learn how to define continuous integration and continuous delivery pipelines and how to use Azure API Management and OpenAPI to provide robust, secure, and reliable APIs to your customers.

 • Web Deployment with Visual Studio 2017
 • Continuous Delivery with Visual Studio Team Services
 • Deploying Applications to Staging and Production Environments
 • Defining Service Interfaces with Azure API Management
Implementing Data Storage in Azure

This module explains how to store and access data stored in Azure Storage. It also explains how to configure storage access rights for storage containers and content.

 • Choosing a Data Storage Mechanism
 • Accessing Data in Azure Storage
 • Working with Structured Data in Azure
 • Geographically Distributing Data with Azure CDN
 • Scaling with Out-of-Process Cache
Diagnostics and Monitoring

This module explains how to monitor and log services, both on-premises and in Azure.

 • Logging in ASP.NET Core
 • Diagnostic Tools
 • Application Insights

Securing services on-premises and in Microsoft AzureThis module describes claim-based identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorization by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service.

 • Explaining Security Terminology
 • Securing Services with ASP.NET Core Identity
 • Securing Services with Azure Active Directory
Securing services on-premises and in Microsoft Azure

This module describes claim-based identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorization by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service.

  • Explaining Security Terminology
  • Securing Services with ASP.NET Core Identity
  • Securing Services with Azure Active Directory

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post