Implementing Azure Custom Vision Solutions

Kurskod A291

Implementing Azure Custom Vision Solutions

Den här kursen behandlar hur du utvecklar och tränar modeller och applikationer som använder custom vision. Träning av både image classification- och object detection-modeller kommer att behandlas i detalj med både portal- och API-gränssnitt.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Kursen täcker också hur du utnyttjar modellerna med hjälp av API:er i Azure, samt hur du använder exporterade modeller i C# och Python applikationer.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till utvecklare och Data Scientists. Kunskaper i programmering med C# eller Python är en fördel, men inte ett krav.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Custom Vision Overview

Introduction to the concepts of custom vision solutions and the Azure Custom Vision services

 • Azure AI and ML Services
 • Image Processing with Convolutional Neural Networks
 • Azure Custom Vision Service
 • Custom Vision Use Cases & Scenarios
Training Image Classification Models

Learn how to train models to classify images

 • Object classification overview
 • Creating a Training and Testing Datasets
 • Training an Image Classification Model
 • Assessing and Improving Model Accuracy
 • Predicting with the Trained Model
Training Object Detection Models

Learn how to create models to identify objects within images

 • Object Detection Overview
 • Image Tagging Techniques
 • Training an Object Detection Model
 • Detecting Objects with the Trained Model
Custom Vision APIs

Learn how to leverage the Custom Vision APIs for prediction and model training

 • Custom Vision API Overview
 • Publishing Models
 • Calling the Prediction API
 • Automating Training with the Training APIs
Working with Exported Models

Learn how to export Custom Vision models and leverage them in on-premise and edge applications.

 • Exporting custom vision models
 • Using custom vision models with C#
 • Using custom vision models with Python
 • Using custom vision models with Edge Devices

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post