Intermediate JavaScript

Kurskod A364

Intermediate JavaScript

Denna kurs är utformad för att ta deltagarna bortom grunderna i JavaScript. Du lär dig om modern syntax, objektorientering, funktionell programmering, asynkron programmering, hanterade appar och testning.

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
27 jun
Live Online
15 aug
Live Online
3 okt
Live Online
14 nov
Live Online
9 jan
Live Online
20 feb
Live Online
27 mar
Live Online
15 maj
Live Online

Boka utbildning

Kursen syftar till att ge dig de färdigheter och kunskaper som behövs för att bygga moderna, hanterade JavaScript-applikationer som utnyttjar modern syntax. Efter kursen har du de kunskaper som behövs för att utforma objektorienterade och funktionella lösningar på problem samt hantera asynkrona uppgifter som IO.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till webbutvecklare som vill fördjupa sina kunskaper inom JavaScript. Kursen kräver grundläggande kunskaper om JavaScript motsvarande vår kurs Core JavaScript.

Detaljerad information


Modern syntax, operators, and data structures
 • Destructuring
 • Spread
 • Rest parameters
 • Short circuiting
 • Logical assignment operators
 • Enhanced object literals
 • Optional chaining
 • Nullish coalescing
 • Sets and Maps
Scope
 • What is scope?
 • Types of scope
 • Lexical scope
 • The scope chain
 • Closures
 • IIFEs
Object-Oriented Programming
 • What is object-oriented programming?
 • Object templates
 • Constructor functions
 • The this keyword (review)
 • Object prototypes (briefly)
 • Classes
 • Fields, constructors, and methods
 • Static members
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Composition
 • Mutating arrays, e.g. push, splice etc.
Functional programming
 • Functions (review)
 • What is functional programming?
 • Pure functions
 • Immutability
 • Spread (again)
 • Functions as first-class objects
 • Higher-order functions
 • Callbacks
 • Transforming arrays, e.g. filter, map etc.
Asynchronous programming
 • What is asynchronous programming?
 • The Event Loop
 • Asynchronous callbacks
 • setTimeout and setInterval
 • Promises
 • async and await
 • Reactive programming and observables (briefly)
 • Asynchronous programming and the fetching of data
Modules, managed apps, and tooling
 • What is a module?
 • Exporting and importing module features
 • Embedding a module in the HTML
 • Default and named exports
 • Aliases
 • Module objects
 • Modules, packages, libraries, and frameworks
 • Categories of tools
 • Package management
 • Module bundling
 • Transpilation
 • TypeScript
 • Creating a managed app
Testing
 • The purpose of testing
 • The types of testing
 • Running tests
 • Test tools
 • Unit testing
 • Integration testing
 • E2E testing
 • Testing async code
 • Using mocks

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post