Introduction to Programming - JavaScript

Kurskod A362

Introduction to Programming - JavaScript

Den här kursen består av sessioner som behandlar variabler, uttryck, villkorssatser, samlingar, iterativa satser, funktioner, objekt, kompilering och körning, samt bästa praxis.

Kursen fokuserar inte på något särskilt språk, utan syftar till att bekanta deltagarna med programmeringsterminologi, strukturer och principer. Exempel ges på tre språk - Python, Java och JavaScript - och deltagarna kan välja något av dessa språk för att utföra de praktiska övningarna.

Pris
25450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
3 jul
Live Online
31 jul
Live Online
28 aug
Live Online
25 sep
Live Online
23 okt
Live Online
20 nov
Live Online
16 dec
Live Online
15 jan
Live Online
22 jan
Live Online
19 feb
Live Online
19 mar
Live Online
14 apr
Live Online

Boka utbildning

Övningar och exempel används genom hela kursen för att ge praktisk erfarenhet av de tekniker som behandlas.

Kursen ger deltagarna kunskap för att kunna producera enkla datorprogram som visar en förståelse för de grundläggande principerna i programmering.  Deltagarna kommer också att introduceras till funktioner, objekt och både procedur- och objektorienterade programmeringsparadigm. Kursen syftar vidare till att förbereda deltagarna för att gå vidare och lära sig något av de många programmeringsspråken i detalj


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i programmering. Kursen kräver allmän datorvana, men ingen tidigare erfarenhet av programmering behövs.

Detaljerad information


Introduction
 • Thinking Like a Computer
  • Input/Output
  • Storage
  • Arithmetic
  • Comparison
  • Decisions
  • Repetition
  • Reuse
 • What is a Program?
  • Statements
  • Comments
 • What is Code?
 • From Source Code to Runtime
 • Why So Many Languages?
 • What Does a Programmer Do?
 • Hello World
 • stdin and stdout
 • The Console
Variables
 • Variables - What and Why
 • Name and Value
 • Literals
 • Data Types
 • Declaration
 • Initialisation
 • Assignment
 • Constants
Expressions
 • Expressions - What and Why
 • Operators and Operands
 • Unary and Binary Operators
 • Arithmetic Operators
 • Assignment Operators
 • Precedence
 • Associativity
 • Complex Expressions
Conditional Statements
 • Conditional Statement - What and Why
 • Comparison/Relational Operators
 • Logical Operators
 • if else
 • switch
 • The Ternary Operator
 • Code Blocks
 • Variable Scope
Collections
 • Collections - What and Why
 • Strings
 • Arrays/Lists
 • Declaration
 • Initialisation
 • Getting and Setting Elements
Iterative Statements
 • Iterative Statements - What and Why
 • while
 • do
 • for
 • break
 • continue
 • Array/List Traversal
Functions
 • Functions - What and Why
 • Declaration
  • Parameters
  • Return Type
 • Invocation/Call
  • Arguments
  • Return Value
 • Variable Scope (Review)
 • Modules
 • Libraries
 • Procedural Programming
Objects
 • Object - What and Why
 • Object Literals
 • Object Properties
 • The Trouble with Object Literals
 • Classes
 • Fields
 • Methods
 • Instances
 • Reference Variables
 • Primitive Variables
 • Passing by Val/Ref
 • Object Oriented Programming
 • The Three Principles
Compilation & Execution
 • From Source Code to Runtime (Review)
 • Compilation
 • Debugging
 • Linking
 • Execution
 • Interpretation
 • Platform Dependence
 • Compilation and Interpretation (Bytecode)
Best Practices
 • Program Design
  • Stating the Problem
  • Devising the Solution
  • Pseudocode
 • Coding Conventions
  • White Space
  • Indenting
  • Naming
 • Coding Style
  • Readability
  • Flexibility
  • Scalability
 • Unit Testing
 • Test Driven Development (TDD)

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post