Managing Agile Projects Using Azure DevOps (Formerly VSTS)

Kurskod A330

Managing Agile Projects Using Azure DevOps (Formerly VSTS)

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar ett mjukvaruutvecklingsprojekt med Azure Devops (tidigare kallat VSTS).

Pris
26450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen fokuserar på agila metoder och har innehåll och diskussioner om både Scrum och Kanban. Vi tittar på vilket stöd som finns för teamet när det gäller planering och hantering av Product Backlog och Sprint Backlog.

Kursen täcker också hur man använder storyboarding för prototyper, återkoppling från intressenter och samarbete inom teamet. Kursen innehåller många övningar där du får tillämpa kunskaperna praktiskt.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till projektledare, Scrum masters och teamledare som vill lära sig att hantera ett utvecklingsprojekt med Azure DevOps. Du bör ha vana av Visual Studio och utvecklingsprojekt.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Module 1: Introducing the Microsoft Visual Studio Family
 • What’s new in Visual Studio Team Services?
 • Overview of the Visual Studio family
 • Overview of product features
 • Project workflow across the Visual Studio suite of products
Module 2: Initiating a New Project
 • Organizing projects in VSTS
 • Understanding process templates
 • Creating a new team project
 • Setting team project properties
Module 3: Getting Our Team Started
 • Configuring Teams in our Team Project
 • Adding people to Teams
 • Reviewing Team settings
Module 4: Creating our Product Backlog
 • Understanding requirement types
 • A review of user stories
 • Creating backlog items in TFS
 • Traceability between work items
 • Creating requirement hierarchies using features
 • The importance of acceptance criteria
Module 5: Enhancing Requirements
 • Creating and recording personas
 • Overview of storyboarding capabilities
 • Creating a storyboard to illustrate a requirement
 • Linking a storyboard to a work item
Module 6: Agile Estimation
 • Introduction to Agile estimation
 • Using story points
 • Planning Poker and other popular estimation techniques
 • Adding your estimates to VSTS work items
Module 7: Working in Sprints (Planning)
 • Sprint Planning
 • Specifying your sprint schedule and your team capacity
 • Selecting items for the sprint backlog using forecasting
 • Decomposing requirements into Tasks
 • Using Burndown charts to track progress
 • Monitoring work using the taskboard
 • Working with unparented work items
Module 8: Working in Sprints (Execution)
 • Overview of Agile testing
 • A lap around web-based test management
 • Creating manual test cases from requirements
 • Exploratory testing
 • Overview of Agile development
 • Using My Work to select tasks from the sprint backlog
 • Understanding the value of linking changesets to work items
Module 9: Working in Sprints (Delivery)
 • Understanding potentially shippable increments
 • Ensuring you’re ready for the Sprint Review
 • Continuous integration
 • Release Management
Module 10: Retrospectives
 • The importance of retrospectives
 • Conducting an efficient sprint retrospective
 • What you should avoid in your retrospective
Module 11: Working from the Product Backlog
 • Introducing the Kanban board
 • Entering and editing details on the Kanban board
 • Customizing columns, including using split columns and limiting WIP
 • Recording our Definition of Done (DoD)
 • Understanding the Cumulative Flow Diagram
 • Delivery Plans
Module 12: A Closer Look at Work Items
 • Overview of work items
 • Searching and creating custom queries
 • Work item tagging
 • Configuring project notifications
Module 13: Tracking Progress with Dashboards and Reports
 • Work item charting and pinning charts-
 • Creating Dashboards
 • Overview of reporting architecture
 • Reviewing the out of the box reports
Module 14: Getting Stakeholder Feedback
 • The importance of feedback
 • Requesting and providing feedback
 • Adding continuous feedback into your workflow

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post