Modern SharePoint and Office 365 Development

Kurskod A311

Modern SharePoint and Office 365 Development

Den här intensiva fyradagarskursen vänder sig till utvecklare och arkitekter som vill lära sig att bygga lösningar för SharePoint Online och Office 365, med moderna verktyg och senaste Best Practice.

Pris
31950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
21 sep
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
23 nov
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Kursen behandlar SharePoint Framework på djupet, men först täcks TypeScript, Node.js, NPM, Gulp, Webpack, Visual Studio Code och det populära ramverket React.js. Kursen är lämplig för erfarna SharePoint-utvecklare som vill gå vidare från äldre utvecklingsmodeller som SharePoint Farm-lösningar och SharePoint Add-ins.

Utöver att utveckla med SharePoint Framework får du lära dig hur du säkrar applikationer med Azure Active Directory och skriver kod för att autentisera användare. Dessutom lär du dig att göra web service-anrop mot ofta använda API:er som SharePoint Rest API. Microsoft Graph API och Power BI Service API.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till utvecklare som vill lära sig att bygga lösningar med Microsoft Azure, Office 365 and SharePoint Online.

För att delta i utbildningen ska du ha professionell erfarenhet av Visual Studio, JavaScript, C#,.NET Framework och ASP.NET.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Modern Software Development

This module examines SharePoint Online development strategies and discusses the evolution of modern pages and Microsoft Teams into the SharePoint user experience. Students will learn to program using the Client-side Object Model (CSOM) using C# to automate remote provisioning tasks such as creating SharePoint sites and customized lists. Next, the module provides an overview of Microsoft Azure as a cloud-based development platform and demonstrates how to create essential on-demand services such as Azure Web Apps and Azure SQL databases. The module concludes with a TypeScript primer where students will learn to develop with TypeScript in Visual Studio 2017 to write client-side code using interfaces and strongly-typed programming.

Developing with Node.js and Visual Studio Code

This module introduces students to developing software projects using Node.js and Node Package Manger (npm). Students will learn to use npm together with Visual Studio Code to manage software projects and to install external packages. The module explains how to configure a new project with support for TypeScript and how to add the packages for typed definition files for popular JavaScript libraries such as jQuery. The module demonstrates configuring a project with a local web server to test and debug project files using the HTTP protocol. The module introduces students to Gulp and demonstrates how to write and run Gulp tasks to automate developer tasks such as compiling TypeScript into JavaScript and starting up a debugging session. The module concludes by examining Webpack and teaching students how to use Webpack to bundle a project's source files into a single file for distribution.

Developing SPAs with React and JSX/TSX

This module introduces students to React.js and examines how React.js uses a component-based architecture and a virtual DOM to optimize performance. Students will learn to create and configure new Node.js projects as a Single Page Application (SPA) using React.js together with TypeScript and Webpack. The module walks through how to design an SPA by creating a hierarchy of React components which define properties, state and event handlers. The module introduces JSX and teaches students the essential concepts and syntax for writing TypeScript code in a TSX file to generate the HTML for a React component. Along the way, students will learn how to integrate the React Router into an SPA project to provide navigation across multiple views.

Introduction to the SharePoint Framework

This module introduces students to the SharePoint Framework (SPFX) and the extensive API it provides for client-side development. Students will learn to create new SPFX projects using the Yeoman generator and to develop SPFX projects using Visual Studio Code. The module examines the different types of components that can be created with SPFX including Web Parts, Application Customizers, Field Customizers and Command Sets. Students will learn how to extend a Web Part with custom properties that can be viewed and edited by users in the Web Part Properties Pane. The module also teaches best practices for managing CSS styles in an SPFX project using SCSS files and CSS modules. Students will learn how to test and debug SPFX projects in the local SharePoint Workbench as well as in the hosted SharePoint Workbench running inside a test site in SharePoint Online.

Developing React Web Parts

This module moves beyond SPFX fundamentals to examine the process of developing SPFX Web Parts for real-world scenarios. The module explains how to develop React Web Parts with a design that coordinates the movement of data between the Web Part class which defines persistent properties and the React component class which defines state. The module also teaches students how to leverage the Office UI Fabric React library to create a user interface using standard React components such as PrimaryButton, TextField and DetailsList. The module demonstrates how to develop Web Parts which use the SharePoint REST API to create new SharePoint lists and to update and query SharePoint list items. Along the way, students will learn essential SPFX programming techniques for executing calls asynchronously and for updating the user interface with a loading indicator whenever the user is waiting for a call to return from across the network.

Packaging and Deploying SharePoint Framework Solutions

This module examines the process of application lifecycle management (ALM) with SharePoint Framework solutions. The module explains the role of the App Catalog and walks through how to create a new App Catalog site for a SharePoint Online tenant. Students will learn how to bundle and package a SPFX solution for distribution and to optimize SPFX builds for a production environment. The module explains how to package third-party JavaScript libraries as external references and how to deploy SharePoint Framework solution resources to the Office 365 CDN. Students will also learn how to publish SharePoint Framework solution packages in the App Catalog as well as how to install a SPFX solution in a SharePoint site. The module also explains the process of upgrading an SPFX solution after it’s has already been deployed to a production environment.

Programming with the Microsoft Graph API

This module introduces the Microsoft Graph API and explains how this powerful library abstracts away the divisions between Azure Active Directory, Exchange Online, SharePoint Online and OneDrive to create a single, unified API for general application development. Students will learn how to program against the Microsoft Graph API in an SPFX Web Part using both the AadHttpClient class and the MSGraphClient class. The module also explains why it’s necessary to add API permission request into the package-solution.json file for an SPFX solution and how to grant tenant-level API permissions in the SharePoint Admin Center. Along the way, students will learn how to program the Microsoft Graph API to view and create users in Azure Active Directory and to read and send email messages and calendar events using an Exchange inbox.

Embedding Power BI Reports using SPFX

This module provides students with a quick Primer on Power BI and introduces students to the Power BI Service API. The module also provides an overview of the Power BI features for embedding reports and dashboards into custom applications. Students will learn how to call the Power BI Service API from an SPFX Web Part using the AadHttpClient class. The module explains how to use the Power BI Service API to retrieve the data required for embedding reports and dashboard. The module explains how to install and use the Power BI JavaScript API to write the client-side code required to embed Power BI reports and dashboards inside an SPFX Web Part. Along the way, students will also learn how to add custom Web Part properties to provide users with the ability to customize the way that reports and dashboards appear when embedded on a page in a SharePoint site.

Developing Secure Applications using Azure AD

This module begins with a primer on OAuth 2.0 and OpenID Connect and an overview of the Azure Active Directory security model which provides support for user authentication, application authentication and an authorization scheme based on configurable permissions. Students will learn about the differences between application permissions and delegated permissions as well as how to create and configure Azure AD applications in the new Azure portal. Students will learn programming techniques for developing secure applications which implement common authentication flows such as user credentials flow, authorization grant flow, and client credentials flow. The module examines developing secure ASP.NET MVC application by using the Active Directory Authentication Library (ADAL) together with the OWIN framework and OWIN middleware components. The module also explains how to secure client-side SPAs created Angular and AngularJS by using the ADAL.js library and the implicit grant flow to acquire access tokens.

Developing for Microsoft Teams

This module introduces the Microsoft Teams service and explains the why and the how of creating Teams and Channels when rolling out Microsoft Teams in an Office 365 organization. The module also examines the Microsoft Teams developer platform and explains how to develop Microsoft Teams apps with custom tabs, bots, connectors and messaging extensions. Students will learn how to develop and test an app for Microsoft Teams using App Studio. Students will also learn to develop Microsoft Team apps using Visual Studio 2017 and C# as well as with Node.js, Visual Studio Code and the Microsoft Teams JavaScript Client SDK. Along the way, students will learn advanced development techniques with Microsoft Teams including developing custom messaging extensions and posting dynamic content to an activity feed.

Developing with Azure Functions

This module examines developing with Azure Functions to execute asynchronous server-side processing jobs and to provide a quick and efficient way to create a custom Web API accessible to Single Page Applications (SPAs) and SharePoint Framework Web Parts. Students will learn the fundamentals of creating, testing and debugging Azure Functions in the Azure Portal. The module also explains the options for configuring security for an Azure Function App and for supporting Cross-Origin Resource Sharing (CORS) to ensure your Azure Functions can be called from your client-side application code. The module teaches students how to create and publish Azure Function Apps using Visual Studio 2017 and C# as well as how to call Azure Functions from the client-side TypeScript code written in a SPA or a SharePoint Framework Web Part.

Developing Webhooks for SharePoint Online

This module examines developing with webhooks and explains how webhooks can be used to execute code with custom logic in response to events that occur in SharePoint Online, Microsoft Teams, OneDrive and Outlook. Students will learn about the benefits and disadvantages of SharePoint webhooks in comparison to classic SharePoint event receivers and remote event receivers. Students will also learn the steps to create an Azure Function using C# and to register it as a webhook with SharePoint Online to execute custom code in response to changes to items in a SharePoint list or changes to a document in a document library. The module explains the webhook coding requirements including returning validation tokens and executing processing asynchronously.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post