Power Platform Solution Architect

Kurskod MPL-600

Power Platform Solution Architect

Lösningsarkitekten ansvarar för design, implementation, driftsättning och adoption av en övergripande lösning, och för att lösningen svarar mot kundens behov både nu och i framtiden. 

Pris
30450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

I den här kursen får deltagarna lära sig mer om beslut som en lösningsarkitekt fattar under en implementation och som omfattar säkerhet, integrationer, Power Apps-arkitektur, Power Automate-arkitektur med mera. Kursen är utformad för att ge dig en introduktion till rollen som lösningsarkitekt.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till seniora konsulter (både tekniska och funktionella) som strävar efter att bli lösningsarkitekter, eller lösningsarkitekter som är nya i rollen.

Kursen kräver god förståelse för möjligheterna med Power Platform och grundkunskaper om Azure.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Becoming a Solution Architect/Getting to know your customer
 • Define a Solution Architect
 • Role of a Solution Architect on projects
 • Project Methodology
 • Getting to know your customer
 • Group exercise - Getting to know your customer
Conceptualizing the design from requirements
 • How to lead the requirement collection effort
 • Using fit gap analysis
 • Pillars of good architecture
 • Blueprinting the solution architecture
 • Group exercise - Design from requirements
Project governance and working as a team
 • Solution Architect's role in project governance
 • Techniques for keeping a project on track
 • Scenarios that could cause a project to fail
 • Group exercise - Project governance and working as a team
Power Platform Architecture
 • Key Power Platform architecture components
 • Understand how platform design and limits influence solution architectures
 • Updates and feature releases
 • Understand how to communicate how the platform meets customer needs
Data Modeling
 • Data model influences
 • Data model strategy
 • Data types
 • Data relationships
 • Group exercise - Data modeling
Analytics and artificial intelligence
 • Planning and evaluating requirements
 • Operational reporting
 • Power BI
 • Enterprise BI
 • Pre-built insights and custom AI
Power Apps Architecture
 • Discuss options for apps and how to choose where to start
 • Discuss app composition options
 • Using components as part of your app architecture
 • Considerations for including Portals as an app in your architecture
 • Group exercise - Power Apps Architecture topics
Application Lifecycle Management (ALM)
 • Microsoft vision and Solution Architect's role in ALM
 • Environment strategies
 • Defining a solution structure for your deliverable
Power Automate Architecture
 • Discuss options for automation and custom logic
 • Review considerations for using triggers and common actions
 • Explore using Business Process Flows (BPF) to guide users through business processes
 • Group Exercise - Evaluate scenarios for Power Automate usage
Security Modeling
 • Solution Architect's role in security modeling
 • Discovery and learning your client's environment
 • Controlling access to environments and resources
 • Controlling access to CDS Data
 • Group Exercise - Security Modeling
Integration
 • Solution Architects role in Integrations
 • What is an integration and why do we need it
 • Platform features that enable integration
 • CDS Event Publishing
 • Scenarios for group discussion
Dynamics 365 Applications Architecture
 • Solution Architect's role when deploying Dynamics 365 apps
 • Architecture Considerations for primary apps
 • Group Exercise - App specific working groups evaluate requirements
Power Virtual Agents architecture
 • Introduction
 • Chatbot options
 • Chatbot concepts
 • Best practices
 • Integrate chatbots
 • Power Virtual Agents in Microsoft Teams
Robotic Process Automation
 • Introduction
 • Power Automate Desktop
 • Recording and editing tasks
 • Running desktop flows
 • Process advisor
Testing and Go Live
 • Solution Architect's role with testing and go live
 • Planning for testing
 • Planning for go live

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post