Programming in C# - Part 1

Kurskod M55339-1

Kombinera till lägre pris

Bokar du denna kurs samtidigt som vår kurs Programming in C# - Part 2 så får du båda till priset av 40 950 :-

Programming in C# - Part 1

Under den här kursen lär du dig hur du skapar applikationer med Visual Studio och C#. Under tre dagar lär du dig programstruktur, syntax, koncept i C# samt hur du använder arv och klasser.

Pris
26950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
24 jun
Live Online

Boka utbildning

Under kursen används .NET 6 och Visual Studio 2022.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till utvecklare som ska börja eller nyligen har börjat arbeta med .NET och språket C#.

Du behöver grundläggande kunskaper i programmering med ett objektorienterat språk. Till detta rekommenderar vi vår kurs Introduction to Programming.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med följande innehåll:

C# Syntax

Microsoft .NET 6 provides a comprehensive development platform that you can use to build, deploy, and manage applications and services. By using .NET, you can create visually compelling applications, enable seamless communication across technology boundaries, and provide support for a wide range of business processes.

In this module, you’ll learn about some of the core features provided by.NET and Microsoft Visual Studio. You’ll also learn about some of the core C# constructs that enable you to start developing .NET applications.

 • Writing Applications in C# and .NET
 • Types of Data and Expressions
 • C# Language Constructs
C# Language Concepts

Applications often consist of logical units of functionality that perform specific functions, such as providing access to data or triggering some logical processing. C# is an object-orientated language and uses the concept of methods to encapsulate logical units of functionality. Although a good practice is to have methods that do just one thing, they can be as simple or as complex as you like. It is also important to consider what happens to the state of your application when an exception occurs in a method.

 • Methods
 • Method Overloading
 • Exception Handling
 • Monitoring
C# Structures, Collections and Events

To create effective applications you must first learn some fundamental C# constructs. You need to know how to create simple structures to represent the data items you are working with. You need to know how to organize these structures into collections, so that you can add items, retrieve items, and iterate over your items. Finally, you need to know how to subscribe to events so that you can respond to the actions of your users.

 • Structs
 • Enums
 • Built-in Collections
 • Events
C# Classes

In this module, you’ll learn how to use interfaces and classes to define and create your own custom, reusable types. You’ll also learn how to create and use enumerable type-safe collections of any type.

 • Creating Classes
 • Interfaces
 • Understanding Generics in C#
C# Inheritance

In this module, you’ll learn how to use inheritance to create class hierarchies and to extend .NET types.

 • Hierarchies of Classes
 • Polymorphism
 • Extending Classes

Relaterade kurser

Introduction to Programming

Längd 3 dagar
Kurskod M10975mod
Pris 25450 kr

Developing ASP.NET Core Web Applications

Längd 5 dagar
Kurskod M55340
Pris 36950 kr

Programming in C# - Part 2

Längd 3 dagar
Kurskod M55339-2
Pris 26950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post