Testdriven utveckling med Visual Studio

Kurskod A323

Testdriven utveckling med Visual Studio

Testdriven utveckling har blivit en naturlig del av agila rörelsen på samma nivå som Scrum, Domain-Driven Design och Continuous Integration.

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
24 okt
Live Online

Boka utbildning

I den här labbintensiva kursen belyser vi testdriven utveckling ur flera olika perspektiv. Du lär dig arbetsgången vid testdriven utveckling, vilken roll enhetstester spelar och hur du arbetar med enhetstester i Visual Studio. 

Kursen visar också hur testdriven utveckling passar in i "den agila familjen" och hänger ihop med exempelvis Domain-Driven Design, Scrum eller Behaviour-Driven Development.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till utvecklare som vill lära sig arbeta testdrivet.

För att delta ska du vara van att arbeta med C# i Visual Studio. Läromedlet är skrivet på engelska.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Enhetstester
 • Ramverket NUnit.
 • Stöd för NUnit i Visual Studio
 • Jämförelse med andra typer av tester
 • Lämplig struktur och namngivning för enhetstester
Grunderna i TDD
 • Idén bakom TDD, speciellt "test först"
 • Given-Then-When
 • Kvalitetsvinster med TDD
 • Red/green/refactor-cykeln
Arbetsgången i TDD
 • Sätt att identifiera lämpliga enhetstester för TDD
 • Smallest bite och hur man bryter ned större tester i lagom bitar
 • Red/green/refactor-cykeln på djupet
Design för testbarhet
 • Objektorienterad design med fokus på test
 • Interaktionstester
 • Mockning som koncept i teori och praktik
 • Dependency Injection
Legacy
 • Skriva tester mot existerande kodbas
 • Hur man börjar arbeta testdrivet
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post