VMware Cloud on AWS - Deploy and Manage (CAWSDM)

Kurskod T3422R

VMware Cloud on AWS - Deploy and Manage (CAWSDM)

Denna kurs lär dig det du behöver behärska för att distribuera och hantera VMware Cloud i en AWS-infrastruktur. 

Pris
35950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Genom en blandning av föreläsningar och interaktiva, simulerade laborationer distribuerar, konfigurerar och hanterar du VMware Cloud på Amazon Web Services (AWS) och VMware vSphere-funktionalitet som grund för en hybridinfrastruktur.

Under kursen introduceras du för olika snabba och enkla migrationsalternativ för arbetsbelastningar baserade på vSphere till VMware Cloud på AWS.

Vi resonerar även runt när och var dessa funktioner får störst effekt. Alla som planerar att migrera, bygga eller hybridisera med VMware Cloud på AWS har nytta av denna kurs.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till erfarna systemadministratörer, systemingenjörer och integratörer som planerar att migrera, bygga eller hybridisera med VMware Cloud på AWS.

Som deltagare förutsätts du behärska installation, konfiguration och dagligt handhavande av ett VMware vSphere-baserat datacenter. Du behöver dessutom grundläggande kännedom om vSAN, HCI och NSX-T.

Till detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Deetaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Course Introduction
 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
Introduction to VMware Cloud on AWS
 • Choosing VMware Cloud on AWS
 • Management and operational structure
VMware Cloud on AWS Platform and SDDC Deployment Preparation
 • Getting started with VMware Cloud on AWS
 • Preparing AWS infrastructure for a VMware Cloud on AWS deployment
 • Setting up a VMware on Cloud AWS account
 • Billing and pricing on VMware Cloud services
Deploying and Scaling and SDDC
 • Deploying and examining SDDC configurations
 • Sizing the SDDC
 • SDDC cluster management
 • SDDC host management
 • Optimizing and maintaining SDDC Cluster using Elastic DRS for VMware Cloud™  on AWS
Accessing and Analyzing vCenter Configurations
 • Accessing vCenter Server in the Cloud SDDC
 • Creating virtual machines in the Cloud SDDC
 • Analyzing resource management settings in the SDDC
 • Analyzing vSphere permissions
 • Networking in VMware Cloud on AWS
 • Internal SDDC network
 • Networking and security options
 • Inter-SDDC networking
Storage on VMware Cloud on AWS
 • vSAN storage in VMware Cloud on AWS
 • Attaching external storage to a VM running on an SDDC
Working with On-Premises vSphere
 • Hybrid linked mode
 • Migration solutions for VMware Cloud on AWS
 • VM migration with VMware HCX®
Maintaining and Troubleshooting VMware Cloud on AWS
 • Accessing API with VMware Cloud on AWS
 • Maintenance and support
 • Common troubleshooting steps
Disaster Recovery Solution
 • Site Recovery add-on service
 • VMware Cloud Disaster Recovery™
Using Other VMware Products with the SDDC
 • VMware vRealize® Log Insight Cloud™
 • VMware Horizon® with VMware Cloud on AWS
 • VMware vRealize® Automation Cloud™ add-on
 • Using VMware vRealize® Operations™ with VMware Cloud on AWS
 • Using VMware vRealize® Network Insight™ with VMware Cloud on AWS

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post