VMware Horizon Cloud Service - Deploy and Manage on Microsoft Azure

Kurskod T3582R

VMware Horizon Cloud Service - Deploy and Manage on Microsoft Azure

Denna kurs ger dig kompetens i att distribuera och hantera VMware Horizon Cloud Service på Microsoft Azure med VMware Horizon Cloud Administration Console och Microsoft Azure Portal. 

Pris
44450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Genom en kombination av praktiska laborationer och interaktiva föreläsningar lär du dig hur du importerar och hanterar bilder för VDI- och RDSH-uppdrag. Du lär dig också hur du konfigurerar och använder Universal Broker-funktionen, VMware App Volumes, Workspace ONE Access och VMware Dynamic Environment Manager i Horizon Cloud Service på Microsoft Azure.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för systemingenjörer och IT-tekniker som skall distribuera och hantera VMware Horizon Cloud Service på Microsoft Azure.

För att hänga med i kursens tempo och tillgoodogöra dig dess innehåll förutsätts du som deltagare besitta grundläggande kunskaper inom administration av Microsoft-baserade operativsystem och Azure-baserade molntjänster.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Identify Horizon Cloud Service on Microsoft Azure features, benefits, and licensing options
 • Interpret Horizon Cloud Service on Microsoft Azure architecture components to identify configuration
 • prerequisite
 • Interpret Horizon Cloud Service on Microsoft Azure deployment models
 • Discuss the initial Microsoft Azure configurations required for the Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • deployment
Microsoft Azure Networking Requirements
 • Summarize Horizon Cloud connectivity considerations and tasks
 • Discuss Horizon Cloud on Microsoft Azure networking concepts
 • Identify ports required for local connections, remote connections, and endpoint operating system firewall
 • rules
Active Directory
 • List the features and limitations of supported AD configurations
 • Discuss Horizon Cloud Service on Microsoft Azure AD integration best practices
 • Determine Horizon Cloud Service on Microsoft Azure AD requirements
Deployment and Upgrades
 • Determine steps and requirements to deploy Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Discuss the features and benefits of using multiple tenant subnets for desktops and RDSH
 • Discuss the features and benefits of using Internal and External UAG
 • Recognize Horizon Cloud Service console controls that are available for administrators
 • Identify Horizon Cloud upgrade features and benefits
Creating Images
 • Outline the process and choices to set up primary VMs
 • Identify the configuration choices for importing primary VMs
 • List steps to install the user software on the primary VM
 • Identify steps to convert a configured primary VM to an assignable image
Access Desktops and Applications
 • Use Horizon Client to access desktops and remote applications
 • Compare the remote display protocols that are available for Horizon Cloud
Remote Desktop Session Host Farms
 • List the steps and considerations to take when creating an RDSH farm
 • List the actions that can be performed on farms listed on the console’s Farms page
 • List the actions to assign an application to a user or group
 • List the prerequisites and steps to create an RDSH session assignment
VDI Desktops
 • Compare a dedicated assignment to floating assignment
 • Outline steps to create a VDI desktop assignment
 • Explain the entitlement of desktops
Managing Assignable Images
 • Describe and manage assignable images
 • Describe and Use Image management service for Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
VMware Dynamic Environment Manager
 • Identify the VMware Dynamic Environment Manager functional areas and their benefits
 • Prepare an infrastructure for VMware Dynamic Environment Manager
 • Outline the steps that are required to install and configure Dynamic Environment Manager components
 • Manage user personalization and application configurations using the Dynamic Environment Manager
 • management console and application profiler
App Volumes for Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Explain how App Volumes works with Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Identify the features and benefits of App Volumes in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Identify the interface elements of App Volumes in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Install and configure App Volumes in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
Workspace ONE Access
 • Describe the benefits of integrating VMware Horizon Cloud service with Workspace ONE Access.
 • Describe how a user obtains access to an entitled virtual desktop or application from the Intelligent Hub
 •  
 • Describe the importance of binding directory with Workspace ONE Access and setting up custom user
 • attribute synchronization.
 • Describe the importance of configuring the Remote App Access Client in Workspace ONE Access.
 • Summarize the steps of configuring the Access settings in Horizon Cloud control panel.
 • Access an entitled Horizon virtual desktop or application in the Intelligent Hub catalog.
Scalability Considerations
 • Discuss the Horizon Cloud Service on Microsoft Azure scalability cost and settings
 • Describe the usage of Universal Broker in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
Horizon Cloud Connector
 • Describe the features and benefits of Horizon Cloud Connector
 • List the prerequisites and requirements to connect a Horizon pod with Horizon Cloud Connector
 • Determine the process of deploying, configuring, and paring Horizon Cloud Connector into your pod’s
 • environment
Troubleshooting Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Discuss Horizon Cloud Service on Microsoft Azure troubleshooting basics
 • Discuss Horizon Cloud Service troubleshooting basics
 • Summarize the analytics and monitoring capabilities in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post